Sökning: "Harald Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Harald Andersson.

 1. 1. A Narrative Critique of The Saami Bear Myth

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Per-Gunnar Lidström; [2019-02-04]
  Nyckelord :the Saami bear myth; narrative criticism; bear; bear myths; Saami indigenous religion; Perh Fjellström; Sigrid Drake; Johan Olafsson Turi; Harald Grundström; Jonas Andersson Nensén; Seymour Chatman; Mark Allan Powell;

  Sammanfattning : The Saami bear myth has in the research been closely tied to the bear hunting ritual. When the ritual has been discussed the myth has been narrated and after that the researcher has continued with thebear hunt. There has not yet been a thorough analysis of these bear myths. In this thesis five Saami bear myths are analysed with narrative criticism. LÄS MER

 2. 2. The differences in requirement elicitation between community- and firm-driven open source software projects on Github

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Harald Filip; Andersson Teddy; [2017]
  Nyckelord :open source software; development process; requirement elicitation; git; Github; Atom; Neovim;

  Sammanfattning : Kunskap om olika utvecklingsmetoder vid start av ett nytt mjukvaruutvecklingsprojekt är avgörande för utvecklarna, styrorganen och slutprodukten. Därför prioriteras ofta nya och okända metoder ned för att säkerställa att arbetet blir gjort och att lösningen kommer att levereras i tid och med hög kvalitet. LÄS MER

 3. 3. Ekologisk dagvattenhantering i städer : Med utgångspunkt i förtätningsprojektet vid Flygaregatan i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Harald Andersson; [2017]
  Nyckelord :Ekologisk dagvattenhantering; dagvattenrening; biofilter; hållbar stadsplanering; Flygaregatan i Halmstad.;

  Sammanfattning : Städer förtätas och de hårdgjorda ytorna, där vatten inte kan infiltreras i marken, ökar. I kombination med klimatförändringar och en framtida ökad nederbörd leder det till översvämningsrisker när dagvattnet, som rinner på marken, ska hanteras av underjordiska rörledningar med begränsad kapacitet. LÄS MER

 4. 4. Verifiering och utveckling av Airwatergreens simuleringsverktyg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Josefine Dahlstedt; Linnea Andersson; Magnus Andersson; Jenny Lundberg; Harald Edlund; Johanna Sjölund; [2016]
  Nyckelord :Avfuktning; Verifiering; Modellering;

  Sammanfattning : Den här rapporten beskriver hur en modell för energi-, fuktlast- och kostnadsberäkningarhar utvecklats för avfuktare från företaget Airwatergreen. Arbetethar utgått från en färdig modell som inte gav tillräckligt bra resultat på grundav felaktiga och stora förenklingar av olika termodynamiska och meteorologiskasamband. LÄS MER

 5. 5. VR-teknik – Möjligheter i strokevården inom sjuksköterskans profession

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Harald Andersson; Daniel Gudmundsson; [2015]
  Nyckelord :Nintendo Wii; Playstation 2 EyeToy; sjuksköterskans roll; Stroke; VR-teknik; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige drabbas mellan 30000–35000 personer av stroke varje år, av dessa är det kring en tredjedel som får en bestående skada. Att bli drabbad av stroke kan medföra en stillasittande livsstil. Stillasittande i sin tur kan orsaka en förhöjd risk för fall, återkommande stroke och andra kardiovaskulära sjukdomar. LÄS MER