Sökning: "Helena Fagerström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Helena Fagerström.

 1. 1. Oplanerad återinläggning av patienter till thoraxintensivvårdsavdelning från vårdavdelning

  Master-uppsats,

  Författare :Helena Fagerström; [2021-06-07]
  Nyckelord :Återinläggning; intensivvård; hjärtoperation; bedömning; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Every year approximately 2.5 percent of unplanned readmissions of patients to intensive care are carried out. There are several risk factors that may affect the care process leading to readmissions. LÄS MER

 2. 2. Förebyggande av smärta vid propofolinjektion : Jämförelse mellan lidokain och remifentanil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Helena Fagerström; Mattias Magnusson; [2009]
  Nyckelord :Injection; lidocaine; pain; propofol; remifentanil; Injektion; lidokain; propofol; remifentanil; smärta;

  Sammanfattning : Propofol is an intravenously administered, hypnotic and short- acting pharmaceutical. One common sideeffect (>1:10) and therefore a disadvantage with propofol is the local pain that arise when the initial injection is given. Why the pain arise is not clearly understood. LÄS MER

 3. 3. Förebyggande av smärta vid propofolinjektion Jämförelse mellan lidokain och remifentanil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Helena Fagerström; Mattias Magnusson; [2009]
  Nyckelord :Injektion; lidokain; propofol; remifentanil; smärta; Injection; lidocaine; pain;

  Sammanfattning : Propofol är ett intravenöst, hypnotiskt och kortverkande läkemedel. En vanlig biverkan (>1:10) och därmed en nackdel med propofol är lokal smärta, som kan uppstå vid den initiala injektionen. Varför smärta uppstår är inte helt klarlagt. LÄS MER

 4. 4. Hyresgästinformation- Att omforma ett informationsmaterial

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Helena Fagerström; Mikael Rigbrant; [2008]
  Nyckelord :Informationsdesign; textdesign; informationsbroschyr; informationsmaterial;

  Sammanfattning : SammanfattningDet examensarbete vi utfört var att skapa en ny hyresgästinformation för Kommunfastighet i Eskilstuna. Detta i form av en broschyr som ska användas till att informera nyinflyttade hyresgäster inom bolaget. LÄS MER