Sökning: "Återinläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Återinläggning.

 1. 1. Oplanerad återinläggning av patienter till thoraxintensivvårdsavdelning från vårdavdelning

  Master-uppsats,

  Författare :Helena Fagerström; [2021-06-07]
  Nyckelord :Återinläggning; intensivvård; hjärtoperation; bedömning; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Every year approximately 2.5 percent of unplanned readmissions of patients to intensive care are carried out. There are several risk factors that may affect the care process leading to readmissions. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter av att förbereda patienter inför utskrivning – en intervjustudie från den psykiatriska heldygnsvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabel Dunér; Frances Renkel; [2021-03-03]
  Nyckelord :Psykiatrisk vård; omvårdnad; utskrivningsprocessen; delaktighet; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Being discharged from psychiatric inpatient care is a critical phase for the patient. A well-prepared discharge reduces the risk of readmission and increases the probability of the patient complying to planned aftercare. The nurse has a responsibility to promote patient participation. LÄS MER

 3. 3. Orsaker till återinläggning i slutenvård för personer med hjärtsvikt : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Carin Linderborn; Alicja Los; [2021]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Egenvård vid hjärtsvikt; Återinläggning; Katie Erikssons omvårdnadsteori;

  Sammanfattning : Idag räddas fler människor med allvarliga hjärtsjukdomar men bestående skada på hjärtat kan leda till nedsatt pumpkraft och orsaka att hjärtat sviktar. När hjärtat inte orkar att effektivt pumpa ut blod i blodomloppet, berörs kroppens alla organ av låg hjärtminutvolym, ökat fyllnadstryck och otillräcklig syretillförsel. LÄS MER

 4. 4. Egenvård hos patienter med hjärtsvikt - Sjuksköterskans patientundervisning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Amini Laiageh; Landevik Viktoria; [2021]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Egenvård; Sjuksköterska; Undervisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom med hög mortalitet och frekventa sjukhusinläggningar för patienter över 65 år. En av anledningarna till de högfrekventa sjukhusinläggningarna kan vara att patienter med hjärtsvikt inte får undervisning om egenvårdsåtgärder. LÄS MER

 5. 5. Att vårda patienter med självskadebeteende inom den psykiatriska vården : En litteraturstudie med integrativ ansats.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therese Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Experience; Healthcare professional; Psychiatric care; Self-harm; Erfarenhet; Psykiatrisk vård; Självskadebeteende; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är ett vida utbrett problem världen över och år 2016 vårdades omkring 6900 personer i Sverige för självskadebeteende. Orsakerna till självskadebeteende kan skilja sig åt mellan olika personer och kan bland annat bero på trauma, depression, ångest eller misshandel. LÄS MER