Sökning: "Henrik Eskilsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Henrik Eskilsson.

 1. 1. Destination Mölle - En studie om sommarortens premisser

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Paula Gullberg; [2012]
  Nyckelord :second homes; avfolkning; platsutveckling; boplikt; rurala kustorter; Social Sciences;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Destination Mölle – En studie om sommarortens premisser Författare: Paula Gullberg Handledare: Lena Eskilsson och Jan Henrik Nilsson Nyckelord: Second Homes, Säsongsvariationer, Serviceutbud, Avfolkning, Vinterdöda samhällen, Boplikt Problematik: Att mertalet hus vid kusten köps upp som fritidshus som fylls av liv och rörelse under sommarmånaderna för att sedan snabbt omvandlas till ”vinterdöda” samhällen resterande del av året. Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda hur förändringen kring sommarorter kommer till uttryck i badorten Mölle, tillhörande Höganäs kommun i nordvästra Skåne. LÄS MER

 2. 2. ”Om du inte är proffs inom tre år, är det ditt eget fel!” : En kvantitativ studie om ungdomars upplevda föräldraengagemang inom fotboll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Henrik Eskilsson; [2012]
  Nyckelord :föräldrapress; fotboll; nivåindelning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mot nya smultronställen!?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Kristina Lindgren Dunér; Dennis Jonsson; Josefine Borgman Wistrand; [2011]
  Nyckelord :destination; destinationsutveckling; nischturism; reseoperatör; turismsystem destination; turismsystem; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Mot nya smultronställen - en studie om processen när reseoperatören väljer destinationer Nivå: Kandidatuppsats Institution: Service management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet Författare: Josefine Borgman Wistrand, Kristina Lindgren Dunér och Dennis Jonsson Handledare: Jan-Henrik Nilsson och Lena Eskilsson Problemdiskussion: Reseoperatören uppdaterar och förändrar ständigt sitt destinationsutbud. Vissa destinationer blir emellertid kortvariga i detta utbud. LÄS MER

 4. 4. Finding optimal logistical hubs for Swedish export

  Master-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Eskilsson; Fredrik Hansson; [2010]
  Nyckelord :Supply Chain; Analytical Hierarchy Process AHP ; facility location; trade; export; Key words: Logistical hub; criteria; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Finding optimal logistical hubs for Swedish export - A study of selecting global locations Authors: Cecilia Eskilsson and Fredrik Hansson Tutors: Andreas Norrman, Professor, Department of Industrial Management and Logistics, Faculty of Engineering, Lund University, Oskar Henkow, Lecturer, Department of Business Law, School of Economics and Management, Lund University Henrik Danielsson, Head of Business Area Logistics, Swedish Trade Council, Stockholm Problem discussion: The Swedish Trade Council is looking for improvements of current methods for helping their customers selecting locations of logistical hubs. Within the logistics literature there are plenty of theories about facility localisation. LÄS MER

 5. 5. Belöningssystem för anställda : Når de upp till ledningens mål?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Henrik Gredehall; Oscar Eskilsson; [2004]
  Nyckelord :belöningssystem; management control; prestationsmått;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this paper is to examine if companies’ incentive programs for employees is designed in such a way that it makes it possible for managers to reach their goals. Method: Qualitative with a semi standardised questionnaire Results: Our results is that the incentive programs for employees in their present form don’t give the companies a good possibility to effect the employees to perform towards the goals of the system. LÄS MER