Sökning: "destinationsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet destinationsutveckling.

 1. 1. Administrativa gränsers effekt på destinationsutveckling : En fallstudie om Mariazellerland och Obertauern

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Amrei Aubrunner; [2022]
  Nyckelord :destination management; marketing; planning; service and coordination; lobbying; administrative boundaries; cross-border planning; destination; collaboration; management;

  Sammanfattning : Tourism is not only one of the world's fastest growing industries but also verycompetitive. To be able to run a competitive and attractive tourist destination, itis extremely important that the cooperation between all actors works. LÄS MER

 2. 2. ”Hållbarhet är inte en utmaning, det är ett måste” : En kvalitativ fallstudie av Östersund om inställningen och förutsättningarna till en hållbar destinationsutveckling genom hållbara verktyg

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Philip Brodin Kibsgård; Joanna Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :hållbar destinationsutveckling; hållbara verktyg; samverkan; destinationscertifiering; hållbar standard; indikatorer; destinationskriterier; GSTC-D; Östersund;

  Sammanfattning : Hållbar destinationsutveckling är en viktig del för att skapa en stark och konkurrenskraftig turistdestination. Allt fler destinationer arbetar med hållbara projekt och för att mäta utvecklingen används olika typer av indikatorer. LÄS MER

 3. 3. Besöksnäringens roll i utvecklingen : En studie om besöksnäringens roll i Värmlands regionala utveckling, hållbarhet  och dess marknadsföring.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jenny Andersson; Andreas Westby; [2022]
  Nyckelord :Sustainable Regional Development;  Destination Development; Marketing Communication; Culture and Nature Tourism; Hållbar Regional utveckling; Destinationsutveckling; Marknadsföring Kommunikation; Kultur- och Naturturism;

  Sammanfattning : Regional utveckling är ett område som enligt tidigare forskning uppfattas som komplext ämne, där många faktorer är med och påverka, där besöksnäringen är något som kan påverka regional utveckling i både regionen och utanför. I den regionala utvecklingen finns även faktorer kring styrning, marknadsföring och kommunikation som kan påverka hur destinationer påverkas av besöksnäringen, samt vilka resurser som kan användas i de olika områdena. LÄS MER

 4. 4. Storytelling i kommunikationsfilm : ett outnyttjat verktyg bland svenska destinationsutvecklare?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Daniel Hansfeldt; Rasmus Klasson; Juliette Maussier; [2022]
  Nyckelord :Storytelling; Destination Marketing Organizations; DMO; Communication films; The Hero’s Journey; Marketing; Destination developmen; Storytelling; Destinationsorganisationer; DMO; kommunikationsfilm; The Hero’s Journey; Marknadsföring; Destinationsutveckling;

  Sammanfattning : Storytelling kan ses som ett effektivt marknadsföringsverktyg inom destinationsutveckling. Storytelling, särskilt presenterat i filmformat, har aktualiserats de senaste åren och förekommer som en högt rankad trend och strategi på DestinationsNEXT Future 2021 study, den mest omfattande rapporten i världen inom destinations- och turismbranschen. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar & möjligheter för snabbväxande turistdestinationer : Fältstudie av Sälen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sebastian Joger; Valdrin Lajqi; Medin Sumic; [2021]
  Nyckelord :rapid-growth destination; alpine; seasonal destinations; growth engine; destination development; Alpin; Destinationsutveckling; Snabbväxande destination; Säsongdestination; Tillväxtmotor.;

  Sammanfattning : What makes a small village grow fast to a large city in just a few decades? Could it be some sort of new industry that makes those villages proliferate? Maybe a natural resource has been found in the local area that creates a lot of job opportunities in a short span of time? Sometimes it is that people and entrepreneurs see the potential of the area to create a tourism industry in that place. The area might have the right conditions for maybe historical or nature sights - ski slopes, mountain hiking, fishing or other outdoor activities. LÄS MER