Sökning: "destinationsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet destinationsutveckling.

 1. 1. Organisering av turism på destinationerna Dalarö och Utö : En studie om turismaktörerna på Dalarö och Utö samt jämförelse med Gamla Stan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Sanna Hasanagic; Pronpimol Khumkhong; [2019]
  Nyckelord :Destination development; organization; marketing; tourism organisation; Destinationsutveckling; organisering; marknadsföring; turismaktör;

  Sammanfattning : Purpose: The study is based on analyzing how different organizations organize and market tourism in the Haninge archipelago. The study compares the organizations on Utö and Dalarö with a tourism organization in Gamla Stan, to see if there are any similarities and differences in the strategic planning process. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingen av destination Gotland : en kvalitativ studie om destinationsutveckling av Gotlands lågsäsongsturism

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Ivona Paradzik; Jasmin Lappalainen; [2019]
  Nyckelord :Seasonality; low season; marketing; supply; demand; Seasonalitet; lågsäsong; marknadsföring; utbud; efterfrågan;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to research how the low season affects tourism and how destination development is taken care of on the island of Gotland in Sweden. Gotland is a very popular travel destination during the busy summer months June, July and August, but the authors of this study felt that it would be interesting to investigate what happens with the tourism business during the rest of the year on the island. LÄS MER

 3. 3. Att återskapa en turistdestination på ruiner av krig : En studie om Belgrads destinationsimage, branding och utveckling ur ett aktör- och turistperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Marko Jankicevic; Menna Swedan; [2019]
  Nyckelord :destination image; destination branding; destination development; political instability; economic sustainability; Belgrade; Destinationsimage; destination branding; destinationsutveckling; politisk instabilitet; ekonomisk hållbarhet; Belgrad;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how Belgrade as a tourist destination was affected by previous political disorder during the 1990’s on the query of destination image, destination branding and destination development. The research also discussed how different actors in the public and private sectors work on the issue and how international tourists’ perspectives look like in relation to this topic. LÄS MER

 4. 4. Fiktiva karaktärer som verktyg för destinationsutveckling

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Amanda Lundin; [2019]
  Nyckelord :destination development; fiction; scientist; pedagogical agents; character design; design; destinationsutveckling; fiktion; forskare; pedagogiska agenter; karaktärsdesign; gestaltning;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte användandet av en fiktiv maskotkaraktär som verktyg för destinationsutveckling. Arbetet utgick från ett samarbete med Platåbergens Geopark, i syfte att förenkla förmedlingen av en bredd av ämnen och platser till en helhetsbild, speciellt målgruppen barn. LÄS MER

 5. 5. Göteborg 2021 : Hur en jubileumssatsning kan attrahera besökare till en destination

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Julia Eldeblad; Ellen Löfquist; [2019]
  Nyckelord :Gothenburg 2021; anniversary initiative; destination development; marketing; tourism; Göteborg 2021; jubileumssatsning; destinationsutveckling; marknadsföring; turism;

  Sammanfattning : År 2021 fyller Göteborg 400 år som stad. På initiativ av Göteborgs kommun och Göteborg & Co firas detta med en stor jubileumssatsning som involverar ett stort antal projekt. Hela jubileumssatsningen startade år 2010 och sträcker sig fram till självaste jubileumsåret 2021. LÄS MER