Sökning: "Herd Behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Herd Behavior.

 1. 1. Financial Behavior and the Momentum Strategy

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olle Josefsson; Emil Eliasson; Fredrik Thörning; [2018]
  Nyckelord :Behavioral Finance; Momentum Strategy; CAPM; Sharpe Ratio and Trading; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Financial Behavior and the Momentum Strategy Seminar date: 2018-05-31 Course: FEKH89, Bachelor’s Degree Project in Financial Management, Business Administration, Undergraduate Level, 15 ECTS Authors: Emil Eliasson, Olle Josefsson, Fredrik Thörning Advisor: Maria Gårdängen Purpose: The authors of this thesis aim to study if it is possible to generate a better Sharpe ratio within the CAPM-theory using a mathematical model to buy and sell a risky asset depending on the market volatility. The authors then aim to explain the changes in volatility by discussing anomalies in the market. LÄS MER

 2. 2. Effects of grooving slippery concrete floors on dairy cows´ claw health, behavior, fertility and survival : farmers experience and herd data

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Stefanie Macklin; [2018]
  Nyckelord :activity; lameness; slippery; abrasive; oestrus behavior; downer cow; mounting; concrete; mortality; muscle strain; trauma; claw wear;

  Sammanfattning : The most common floor type in dairy barns is concrete. Concrete does unfortunately get slippery over time due to mechanical and chemical degradation. Slippery floors increase the risk of slipping and falling and influence cows’ behavior, which can affect claw health, fertility and survival. LÄS MER

 3. 3. Hägnstorlekens betydelse för fårs aktivitet och uppvisande av positiva beteenden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Isabelle Bergman Karlsson; [2018]
  Nyckelord :får; hägn; storlek; aktivitet; positiva känslor; beteenden; välfärd;

  Sammanfattning : Animals who live in captivity has a limited area to live on which can affect their life quality and natural social behaviors. Animals at a zoo meet a lot of known and unknown humans every day, and that can be both positive and negative for the animals. LÄS MER

 4. 4. Skulle en finansiell förändring påverka bolånetagare i Sverige?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Eriksson; Louise Österberg; [2018]
  Nyckelord :Herd Behavior; Financial Literacy; Asymmetric information; Räntehöjning; Fall i bostadspriserna; Bostadsmarknaden;

  Sammanfattning : Finansmarknaden har visat sig ha stor effekt på länders ekonomier. I den globaliserade värld vi idag lever i innebär det att en kris i ett land kan sprida sig till resten av världen. Detta var vad som hände under finanskrisen 2008–2009. Då uppstod en kris i USA med grund i ett flertal faktorer. LÄS MER

 5. 5. Variation i liggbeteende hos nykalvade mjölkkor : samband med kotrafiksystem, laktationskategori, produktion och hälsa

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emelie Sivertsson; [2018]
  Nyckelord :Liggbeteende; nykalvade mjölkkor; kotrafik; aktivitet; hälsa; Lying behavior; newly calved dairy cows; cow traffic; activity; health;

  Sammanfattning : Då perioden runt kalvning är den mest kritiska perioden för en mjölkko då hon går igenom förändringar både miljömässigt, socialt, hormonellt och metaboliskt är övervakning av djurens hälsa och att ha optimala skötselrutiner och en fungerande utformning av stallet viktigt. I och med de stora påfrestningar hon utsätts för under denna period är bland annat tillräcklig tid för återhämtning av största vikt men även att hennes tidsbudget inte begränsas så hon inte hinner lägga tillräcklig tid på dagliga basala beteenden. LÄS MER