Sökning: "Housing investment"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade orden Housing investment.

 1. 1. Miljöinvesteringsbeslut i privata och kommunala bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Frida Kalmertun; Sofia Nork; [2021]
  Nyckelord :real estate owners; private; municipal; environmental investments; investment decisions; fastighetsägare; privat; kommunalt; miljöinvesteringar; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : I och med att bygg- och fastighetssektorn står för en betydande andel av Sveriges miljöpåverkan har aktörer inom branschen stora möjligheter att genom miljömässiga investeringar påverka fastigheternas klimatavtryck. Grundtanken är att investeringar genomförs om de är lönsamma men eftersom syftet med miljöinvesteringar även är att uppnå positiva miljöeffekter spelar mer än den ekonomiska aspekten roll. LÄS MER

 2. 2. Värdeöverföring : En jämförelse mellan kommunal och privata bostadsbolag

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ellinor Andersson; Emelie Udd; [2021]
  Nyckelord :Value transfer; dividend; group contribution; investment; housing companies; municipal companies; private companies; agency theory; stakeholder theory; ownership; Värdeöverföring; utdelning; koncernbidrag. investering; bostadsbolag; kommunala bolag; privata bolag; agentteorin; intressentteorin; ägarform.;

  Sammanfattning : Bostadsbolag i Sverige kan vara kommunalt eller privat ägda och styrs utifrån olika lagarberoende på ägarform. Deras olika förutsättningar till värdeöverföring gör det intressant att undersöka skillnader mellan ägarform i bostadsbolag. LÄS MER

 3. 3. Convergence of Yield : A Study of How Yield on Rental Residential Properties Coincides at Similar Levels Regardless of Location in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Beatrice Ribbefjord; Daniella Svensson; [2021]
  Nyckelord :Real estate; development; risk; risk assessment; residential; rental properties; risk factors; yield; location; investment; Fastigheter; utveckling; risk; riskbedömning; bostäder; hyresfastigheter; riskfaktorer; direktavkastning; område; investering;

  Sammanfattning : The interest for real estate investments has risen during the last years and this applies inparticular to investments within the residential segment. In excess of the active interest inhousing, there is a distinct trend that newly produced residential properties are extra interestingamong investors. LÄS MER

 4. 4. Att bygga bort mörka hörn : En fallstudie om åtgärder vid förändringsarbetet i Gårdsten, Göteborg.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Cecilia Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Gårdsten; spatial planning; vulnerable area; strategies; collaboration; Gårdsten; stadsplanering; särskilt utsatt område; åtgärder; samverkan;

  Sammanfattning : This study concerns Gårdsten, a neighbourhood in Gothenburg, Sweden, that was reclassified from an especially vulnerable area to a vulnerable area by the police in 2019. Since then, the area has become a symbol for the possibility of improvement. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenser av en fri hyressättning i nyproduktion : En studie om hur fri hyressättning i nyproduktion påverkar fastighetsägare och den svenska bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Liv Woxberg; Wilma Mauritzson; [2021]
  Nyckelord :nyproduktion; hyresreglering; avreglering; marknadshyra; investeringsstöd; hyressättning;

  Sammanfattning : This study has examined what effects rent control deregulation in new production could have for the profitability of real estate companies at the Swedish housing market and the supply of rental apartments. The study also examined what role the reintroduced investment aid plays when deregulating rent control in new production. LÄS MER