Sökning: "IAS 41"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden IAS 41.

 1. 1. Redovisningens värderelevans innan och efter införandet av IFRS 13 : En kvantitativ undersökning inom skogsindustrin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Agnes Helander; Elin Selin; [2018]
  Nyckelord :IFRS 13; fair valuation; value relevance; multiple regression; forest industry; IFRS 13; verkligt värde; värderelevans; multipel regression; skogsindustrin;

  Sammanfattning : Värdering till verkligt värde har varit omdiskuterat sedan det infördes år 2005. Redovisningsstandarden IAS 41 tvingade jordbruksföretag, såsom företag inom skogsindustrin, att värdera deras biologiska tillgångar till verkligt värde. Tidigare studier har visat att detta i sin tur gav effekt på redovisningens värderelevans. LÄS MER

 2. 2. The Valuation of Forest before and after the Financial Crisis in 2008: A descriptive study of forest valuation under IAS 41

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ahmad Abdulrahim; David Sandberg; [2016-09-15]
  Nyckelord :IAS 41; Forest; Biological asset; Fair Value Measurement; Financial Crisis;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 3. 3. Ser inte skogen för alla träd : En studie om skogsbolags regelefterlevnad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Oskar Bergman; Viktor Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :IAS 41; IFRS 13; accounting; compliance; disclosure; IAS 41; IFRS 13; redovisning; regelefterlevnad; upplysningskrav;

  Sammanfattning : Background: 1990 the work begun to create a common framework for forestry and agriculture. 2001 the work resulted in IAS 41 made by IASB. The major change from going from national rules to IAS 41 was that assets and liabilities needed to be calculated to fair value instead of historical cost. LÄS MER

 4. 4. Redovisning till Verkligt Värde : Dess effekter på skogsbolags marknadsvärde

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jimmy Koskinen; Robin Eklöw; [2015]
  Nyckelord :Book-To-Market; Verkligt Värde; värderelevans; skogstillgångar; IAS 41;

  Sammanfattning : Den här studien ämnar förklara hur bedömningar av skogstillgångar till verkligt värde har påverkat värderelevansen mellan redovisningen och börsvärdet för svenska skogsbolag noterade på Stockholmsbörsen.Studien har ett positivistiskt perspektiv som utgångspunkt vilket innebär en föreställning om att det existerar en objektiv värld utanför forskarna själva. LÄS MER

 5. 5. Värdering, en diskutabel sanning : IAS 41:s påverkan på svenska skogskoncerner

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Viktor Andersson; Donat Paqarizi; [2015]
  Nyckelord :IAS 41; IFRS 13; biologiska tillgångar; attityd till IAS 41; verkligt värde; värdering av skog; svenska skogskoncerner;

  Sammanfattning : Sedan 2005 har börsnoterade bolag inom EU upprättat koncernredovisning enligt IFRS. IAS 41 är ett kapitel i standarden vilket reglerar principer kring hur jord- och skogsbruk ska redovisas. När IAS 41 blev aktuellt för de svenska skogskoncernerna framfördes kritik från de berörda bolagen. LÄS MER