Sökning: "Isabelle Ramström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Isabelle Ramström.

 1. 1. Att vårda på akutmottagningar : En kvalitativ litteraturstudie av sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Isabelle Klint; Maria Ramström-Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att marknadsföra en stadskärna : En kvalitativ studie om hur Sandvikens stadskärna kan marknadsföras och ses som mötesplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Erica Jansson; Isabelle Ramström; [2016]
  Nyckelord :Platsmarkandsföring; Centrumorganisation; mötesplats; kultur; handel; stadskärna.;

  Sammanfattning : This study takes its basis in preliminary talks with stakeholders active in the development of the city center in Sandviken. Sandviken is a small town that like many other cities has experienced both economic and demographic stagnation. This is due to the great extent of external retail which affects the economics of city core negative. LÄS MER