Sökning: "Platsmarkandsföring"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Platsmarkandsföring.

 1. 1. Platsmarknadsföring och kommuner : En studie av tre svenska kommuners framtagning och användning av ett platsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Lisa Palm; [2019]
  Nyckelord :Platsmarkandsföring; platsvarumärke; kommuner; varulogik; tjänstelogik.;

  Sammanfattning : This study aims to examine three Swedish municipalities place brand. The three municipalities Uppsala, Västerås and Enköping have been chosen as case studies based on their size since each of them represents a big, medium and a small sized municipality. LÄS MER

 2. 2. Att marknadsföra en stadskärna : En kvalitativ studie om hur Sandvikens stadskärna kan marknadsföras och ses som mötesplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Erica Jansson; Isabelle Ramström; [2016]
  Nyckelord :Platsmarkandsföring; Centrumorganisation; mötesplats; kultur; handel; stadskärna.;

  Sammanfattning : This study takes its basis in preliminary talks with stakeholders active in the development of the city center in Sandviken. Sandviken is a small town that like many other cities has experienced both economic and demographic stagnation. This is due to the great extent of external retail which affects the economics of city core negative. LÄS MER

 3. 3. Att turismifiera ett land : Ett svenskt perspektiv om Innovasjon Norges arbete som Destination Marketing Organisation utifrån en framställningsprocess.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Elin Haglund; Felicia Löfstedt; [2014]
  Nyckelord :Destination Marketing Organisation; Platsmarknadsföring; Kommersialisering; Destination image; Innovasjon Norge; Visit Norway;

  Sammanfattning : Destination marketing organisations (DMO) är ett fenomen som går att studera utifrån flera aspekter. Vi valde att utgå från DMO positionering och distribution av turismprodukter vilket skapade frågeställningen: Hur förmedlas Norge som en nationell destination? Organisationen är komplex, och detta arbetets syfte är därför att få en ökad förståelse för DMOs arbete utifrån en egenskapad modell, DMOs framställningsprocess av en destination. LÄS MER

 4. 4. Alla vägar leder till backen!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Tomas Segerlund; Madeleine Thott; Johan Eriksson; [2006]
  Nyckelord :makt; platsmarknadsföring; upplevelser; nätverk; kommunikation; Tourism; Turism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tänk er en 93 meter hög före detta soptipp istället för höga alptoppar och fjäll. Föreställ er restauranger som Fredsgatan 12 och Café Opera istället för värmestugor och fjällrestauranger. Tänk er klubbar som SpyBar, Sturecompagniet och Kharma istället för ortens afterskiställe. LÄS MER