Sökning: "Joakim Östling Gran"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joakim Östling Gran.

  1. 1. Administration av API-drivna enheter och tjänster för slutanvändare : En fallstudie av API-tjänster

    M1-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Daniel Chivi; Joakim Östling Gran; [2018]
    Nyckelord :Application Programming Interface; Trigger; Usability; Stage-Gate; Survey; Evaluation; Prototype; Application Programming Interface; Trigger; Användarvänlighet; Stage-Gate; Enkätundersökning; Evaluering; Prototyp;

    Sammanfattning : I dagsläget tenderar många att använda tjänster som hanteras separat. Arbetet undersöker om det är möjligt att sammankoppla ett fåtal tjänster i en gemensam webbapplikation för att underlätta kommunicering mellan tjänsterna samt att förbättra användarvänligheten. LÄS MER