Sökning: "Johanna Markås"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Markås.

  1. 1. Personliga politiker eller professionella privatpersoner?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Hanna Cronsell; Johanna Markås; [2019]
    Nyckelord :Political communication; self-representation; frontstage; backstage; personalisation; social media; Instagram; politisk kommunikation; självrepresentation; främre region; bakre region; personifiering; sociala medier.; Social Sciences;

    Sammanfattning : Denna studie ämnar att undersöka hur svenska partiledare använder sin Instagram-plattform för självrepresentativa ändamål. Här illustreras hur partiledare kombinerar personliga och professionella taktiker för att skapa bilden av en komplett ledare. LÄS MER