Sökning: "Johanna Svantesson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johanna Svantesson.

 1. 1. MEDIERNAS RÄVSAX - en studie av bilden av konsumtion i några svenska livsstilsmagasin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johanna Svantesson; [2017-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpKurs:Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, GöteborgsuniversitetNivå: GrundnivåTermin/år: Vt 2017Handledare: Johanna ArnessonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 37Antal ord: 16 104Nyckelord: Livsstilsmagasin, konsumtion, framingteori, innehållsanalysSyfte: Att undersöka hur konsumtion framställs i svenska livsstilsmagasin med avseende påhur mycket konsumtion behandlas, hur bilden av den ser ut och vilken roll den spelar imagasinen.Teori: Framing, teorier om livsstilsjournalistik och representation, Burkes poetiska kategorierMetod: Kvalitativ och kvantitativ innehållsanalysMaterial: Sju svenska livsstilsmagasin publicerade under 2016 och 2017Resultat: Mediebilden av konsumtion i magasinen präglas av variation och ambivalens, bådeavseende utrymme, huruvida konsumtion behandlas som ett problem, och vilkakonsekvenserna är. LÄS MER

 2. 2. Kaffe, kramar och jordgubbar : Vad motiverar volontärer på musikfestivaler?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Johanna Sandmark; Carolina Svantesson; [2014]
  Nyckelord :Festival; Volunteers; Followers; Incentive; Motivation; Motivation Theory; Psychological Contract; Expectations; Needs; Attitudes; Falling-off; Festival; Volontärer; Följare; Drivkraft; Motivation; Motivationsteori; Psykologiska Kontrakt; Förväntningar; Behov; Attityder; Bortfall;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vad som motiverar volontärer och vad de har för förhoppningar och förväntningar när de kommer för att arbeta på en musikfestival, och hur denna grupp människor passar in i mallen som motivationsteoretiker målat upp för vad människor motiveras av och hur vi motiverar arbetskraft. Vi insåg under vårt arbete med musikfestivalvolontärer att det finns mycket lite kunskap om gruppen samt om hur man på bästa sätt arbetar mot volontärer på en festival. LÄS MER

 3. 3. Frivilliga upplysningar om ekonomistyrning i årsredovisningar. En studie av 29 svenska företag

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna All; Jessica Svantesson; [2009-01-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: De senaste decennierna har årsredovisningarna blivit allt längre ochmer blivit ett informationssystem. Investerare, finansanalytiker och andra nyckelintressenterställer krav på företagen att bredda sina upplysningar så att de inte endast innehåller rent finansiellinformation. LÄS MER