Sökning: "Jonatan Fogel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonatan Fogel.

 1. 1. Kommunikation och samordning i ett älgförvaltningsområde : om procedurer för översättning av kunskap och perspektiv

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonatan Fogel; [2019]
  Nyckelord :samverkan; älgförvaltning; adaptiv förvaltning; praktisk teori; symbolisk interaktionism; översätta kunskap; översätta perspektiv; deltagande; kommunikation;

  Sammanfattning : Älgen anses vara en symbolart för svenska skogen och i Sverige finns en lång tradition av att förvalta vår älgstam. Dagens älgförvaltning är ekosystembaserad, adaptiv och lokal förankrad med fokus på samverkan mellan aktörer som påverkar älgstammen för att nå älgförvaltningens mål ”en älgstam av hög kvalitet i balans med foderresurserna”. LÄS MER

 2. 2. Svårt att se skogen för alla träd : ett sociologiskt bidrag till kunskapen om sociala aspekter i tätortsnära skog

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonatan Fogel; [2017]
  Nyckelord :skogens sociala värden; ekologisk förförståelse; tätortsnäraskog;

  Sammanfattning : I Sverige har vi en lång historia av att vara i skogen där skogens sociala värden för människan ofta definieras som exempelvis rekreation eller motion, vilket anses ha hälsomässiga värden. En ökad urbanisering och migration gör att förståelsen och brukandet av skogen förändras. LÄS MER