Sökning: "Josefin Klasson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefin Klasson.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTENS INDIVIDUELLA RECEPTBOK I ARBETET MED SÖMNHYGIEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Johanna Marberg; Josefin Klasson; [2021-04-15]
  Nyckelord :Occupational therapy; Sleep hygiene; Habits; Children and Adolescent;

  Sammanfattning : Bakgrund Sömnbesvär är ett växande problem bland barn och ungdomar. Forskning visar att sömnförberedande aktiviteter inklusive sömnhygien förbättrar den totala sömnen. En arbetsterapeut har en värdefull roll i arbetet mot att förbättra sömnbesvär för barn och ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Terminallokalisering och införande av merge-in-transit i ett distributionsnätverk för klädprover

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Josefin Klasson; Sandra Lindblom; [2014]
  Nyckelord :Merge-in-transit; cloth samples; terminal localization; distribution channels; Merge-in-transit; klädprover; terminallokalisering; distributionsnätverk;

  Sammanfattning : Syfte– Syftet är att undersöka om en merge-in-transit-lösning kan användas vid distributionen av prover inom ett klädföretag för att säkerställa låga kostnader, korta ledtider och kontroll.Metod –En fallstudie har gjorts i samarbete med Didriksons för att uppnå studiens syfte. LÄS MER