Sökning: "distribution channels"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade orden distribution channels.

 1. 1. Är sportsändningar - jämställda eller representativa? - En kvantitativ innehållsanalys av hur mycket tid manliga och kvinnliga idrottare får i sportsändningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Samarth Katiyar; Simon Larsson; [2020-02-13]
  Nyckelord :kön; idrott; SVT; TV4; jämställdhet; manlig dominans; fotboll; ishockey; skidor; gender; sports; SVT; TV4; gender equality; male-dominated; football; ice hockey; skiing;

  Sammanfattning : In the past, the reported research indicates that the reporting in the television medium, in the fields of sports, historically, has been dominated heavily by men, both as athletes and as journalists. In this way, television is creating a male norm and, therefore, it is important to measure the amount of time men and women receive in Swedish television (SVT) and TV4 sports news. LÄS MER

 2. 2. Från Östgötaslätten till matupplevelse : En kvalitativ studie av värdekedjan mellan producent, grossist och restaurang på en lokal marknad

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emma Gunnarsson Folkegård; Sebastian Olivares; [2020]
  Nyckelord :Valuechain; locally produced raw materials; local market; wholesale; added value; value-creating; producers; Värdekedja; lokalt producerade råvaror; lokal marknad; grossist; mervärde; värdeskapande; producent;

  Sammanfattning : Restaurangutläggen har ökat sedan 2010 och efterfrågan på lokalt producerad mat har ökat allt mer senaste tiden, vars syfte inte längre enbart syftar till att mätta idag. Trender har lett till att mervärden inom mat såsom kvalité, hållbarhet och ursprung efterfrågas, varpå restauranger har anpassat sig till detta för att skapa en matupplevelse. LÄS MER

 3. 3. Unrequited Luxury Love: A story about how luxury met the internet

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Natalie Eriksson; Amanda Lindsjöö; [2020]
  Nyckelord :Luxury; representations; narratives; fictional expectation; promissory organizations;

  Sammanfattning : The luxury industry has for long been hesitant towards online channels. It has been argued that the accessibility and mass-distribution of the internet is not compatible with values of exclusivity and rarity that are said to be critical to luxury brands. LÄS MER

 4. 4. Additively Manufactured Heat Exchangers- Development and Testing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Isak Wadsö; Simon Holmqvist; [2020]
  Nyckelord :Additive manufacturing; Heat exchanger; Triply periodic minimal surface; AlSi10Mg; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Heat exchangers are important devices in many applications. Extensive work is done in optimization, but the overall designs are often one of the conventional varieties such as plate or shell-and-tube heat exchanger. These are constrained by their manufacturing, for example the use of construction material such as sheet metal and cylindrical pipes. LÄS MER

 5. 5. Estimating fission fragmentangular momentum using TALYS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Dany Gabro; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Division of Applied nuclear physics at Uppsala university, isregularly performing high-precision measurements on isomeric fissionyield ratios (IYR). Its aim is to explore the physics behind nuclearfission, in particular how angular momentum is generated. LÄS MER