Sökning: "Julia Lindman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Julia Lindman.

 1. 1. Vegansk kosthållning : En kvantitativ studie om upplevelser, erfarenheter och kostmönster hos veganer

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Julia Lindman; [2019]
  Nyckelord :kost; vegan; veganism; vegetarian; upplevelser; erfarenheter; kostmönster;

  Sammanfattning :   Bakgrund Vegetarisk kosthållning blir vanligare och intresset för veganism ökar. Kosthållningen kan innebära hälsofördelar vilket är ett av motiven till veganism. Trots ökad popularitet cirkulerar fortfarande fördomar kring kosthållningen. LÄS MER

 2. 2. Dyslexi och inkludering : Förutsättningar för en god läs- och skrivundervisning

  M1-uppsats, ;

  Författare :Frida Lindman; Julia Strang; [2016]
  Nyckelord :Dyslexi; Inkludering; läs- och skrivundervisning; klassrumsdimension;

  Sammanfattning : Litteraturstudiens syfte är att undersöka hur elever med dyslexi i årskurs F-3 kan inkluderas utifrån en klassrumsdimension i läs- och skrivundervisningen.  Med studien vill vi söka svar på hur lärare kan genomföra en inkluderad läs- och skrivundervisning samt hur den fördelaktigt kan se ut för elever med dyslexi. LÄS MER