Sökning: "vegetarian"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet vegetarian.

 1. 1. En studie om köpprocessen hos konsumenter som har valt en delvis vegetarisk kost

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Persson; Louise Holmquist; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De senaste åren har en stark vegetarisk trend vuxit fram, där vegetariska produkter ochvarumärken har tagit allt större plats. Flera källor menar att antalet konsumenter som ivarierande mån byter ut kött mot vegetariska alternativ har ökat, men kunskapen kring dennakonsumentgrupp är begränsad. LÄS MER

 2. 2. Vad är en vegetarian? – En kvalitativ studie gällande ungdomars syn på vegetarianer och vegetarianism

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elin Eriksson; Alexandra Österlund; [2019]
  Nyckelord :vegetarian; vegetarianism; adolescence; vegetarian diet; vegetarian; vegetarianism; ungdomar; vegetarisk kost;

  Sammanfattning : Det uppskattas att 15 % av utsläppen av växthusgaser kommer frånanimalieproduktion och ett effektivt sätt för att uppnå klimatmålen är att ändra och minska vårkonsumtion av kött- och mejeriprodukter. Den vegetariska kosten har blivit allt mer populärbland dagens ungdomar och många ungdomar väljer bort köttet, det finns dock fortfarande ettmotstånd bland en del ungdomar till att äta mer vegetariskt. LÄS MER

 3. 3. Vegansk kosthållning : En kvantitativ studie om upplevelser, erfarenheter och kostmönster hos veganer

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Julia Lindman; [2019]
  Nyckelord :kost; vegan; veganism; vegetarian; upplevelser; erfarenheter; kostmönster;

  Sammanfattning :   Bakgrund Vegetarisk kosthållning blir vanligare och intresset för veganism ökar. Kosthållningen kan innebära hälsofördelar vilket är ett av motiven till veganism. Trots ökad popularitet cirkulerar fortfarande fördomar kring kosthållningen. LÄS MER

 4. 4. Vegans: from radical hippies to inspiring celebrities? : a study on what influences vegetarian’s decision when considering veganism

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anneli Nilsson; [2019]
  Nyckelord :vegan; vegetarian; meat consumption; environmental communication; carnism; discourses; attitudes; cognitive dissonance; norms; perceptions; behavioural change;

  Sammanfattning : Meat consumption has a negative effect on climate change, making it important to increase more sustainable diets, such as veganism. This research has focused on understanding why vegetarians, who are so due to animal rights and climate benefits, have not become vegans. LÄS MER

 5. 5. Food attitudes among Halmstad University students : A study on common food practices and the extent of prevalence of fast food in the daily lives of Halmstad University Students

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Razia Mubarak; [2019]
  Nyckelord :food; attitudes; students; fast food; Nordic;

  Sammanfattning : Background: University students face many obstacles in this phase of life with academic expectations, job opportunities, social problems as well as time management. The busy schedule may lead them to unstructured and unhealthy eating. LÄS MER