Sökning: "vokabulär"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet vokabulär.

 1. 1. English Vocabulary Acquisition through MMOG/MMORPGs and other Extramural Activities

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Dino Kolenovic; Filip Nadjafi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Information asymmetry in mutual funds’ sustainability communication and its effects on sustainable development

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Gunnar Wahlqvist Odenman; Filip Nordgren Motsanos; [2021]
  Nyckelord :Information asymmetry; communication; sustainability; content analysis; noise; SFDR; sustainable finance disclosure regulation; mutual funds; KIID; key investor information document; qualitative content analysis; adverse selection;

  Sammanfattning : Information asymmetry with regards to sustainable investments limits private investors’ ability to make educated investment choices. This thesis explores how information asymmetry can materialize in the sustainability communication of five mutual funds through a qualitative content analysis of Key Investment Information Documents. LÄS MER

 3. 3. Spelifieringens plats inom engelskspråkundervisning : En kunskapsöversikt kring användningen av spelifieringinom engelsk språkundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Max Muskovic; Anes Sukic; [2021]
  Nyckelord :Gamification; language; second language; English; Språkutveckling; vokabulär; grammatik; språk; andraspråk; motivation; skola;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore the use of gamification in English language teaching.We intend to investigate what aspects of gamification are commonly used to support studentsin English language development and how teachers can use these elements in an educationalcontext. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar Google translate texten? : En studie av hur Google translate som hjälpmedel påverkar textens kvalitet när SVA-elever på nybörjarnivå skriver

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Hans Repo; [2021]
  Nyckelord :google translate; SVA; svenska som andraspråk; textuella kvaliteter;

  Sammanfattning : I studien undersöktes hur elever som undervisas i svenska som andraspråk (SVA) på nybörjar­nivå i grundskolans senare del skrev texter med hjälp av Google translate (GT). Frågeställ­ningen var hur GT som hjälpmedel vid skrivuppgifter påverkade texternas olika kvaliteter jäm­fört med en text skriven utan hjälpmedel. LÄS MER

 5. 5. Språk och kemi i förskolan : En studie om pedagogers roll i att stötta barns språkutveckling i samband med lärandet om kemiska processer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Jennifer Eriksson; Ludvig Wahlström; [2021]
  Nyckelord :Chemical processes; chemistry; concept; language development; preschool; Begrepp; förskola; kemi; kemiska processer; språkutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skildra hur förskollärare ser på sin roll i att stötta barnens språkutveckling i samband med lärandet om kemiska processer. Undersökningarna genomfördes med hjälp av pedagoger som arbetade på förskolor i fem kommuner i Mellansverige. LÄS MER