Sökning: "Karin Hagström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Karin Hagström.

 1. 1. Balanseringen mellan arbete och privatliv - Hur påverkas individens upplevda hälsa?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Zandra Westergren; Karin Bergman; [2015-03-16]
  Nyckelord :rollkonflikt; gränsdragningsstrategi; flexibilitet genom förtroende; balansering; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur personer som arbetar med strategisk och operativ Human Resources (HR) i globala företag balanserar kraven mellan arbete och privatliv samt hur denna balansering påverkar individens upplevda hälsa.Teori/Tidigare forskning: Flexibilitet genom förtroende innebär det reglerande av arbete som nu allt oftare överlämnas till individen som själv får bestämma över sitt arbete (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg 2006). LÄS MER

 2. 2. Resursoptimering av spelgrafik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Karin Hagström; [2010]
  Nyckelord :Spelgrafik; optimering; modellering; UV-mappning; texelvärde; vertexdensitet;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om hur man som grafiker kan optimera utnyttjandet av tillgängliga resurser och trots begränsningar i form av polygon- och texturbudgetar öka sina möjligheter att skapa estetiskt tilltalande grafik. Arbetet undersöker en rad olika tekniker som kan användas för att resursoptimera material samt testar och utvärderar dessa med hjälp av material från spelprojektet Break a Leg (BAL). LÄS MER

 3. 3. Påverkar instrumentalundervisningen kulturskoleelevers musikintresse?

  C-uppsats,

  Författare :Karin Hagström; Emma Österdahl; [2010]
  Nyckelord :instrumentalundervisning; musiklärartyper; instrum;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer söka förståelse för hur den enskildaundervisningen på kulturskolan påverkar elevens musikintresse. Informanterna är elever och derasinstrumentallärare vid en kulturskola i Västsverige och eleverna har alla studerat i minst två år för sinlärare. LÄS MER

 4. 4. Läs- och biblioteksvanor hos arbetssökande ungdomar i Borås : 10 intervjuer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Karin Hagström; [1982]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Specialarbetet består av tio intervjuer med arbetssökande ungdomar i Borås. Det är tänkt att vara en första del i en serie intervjuer med samma målgrupp.Intervjuerna genomfördes i Arbetsförmedlingens lokaler under två veckor i december 1981. Intervjupersonerna är mellan 16 och 19 år och har under någon period varit arbetslösa. LÄS MER