Sökning: "Karin Holmstrand"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Karin Holmstrand.

 1. 1. The ecological footprint of swedish sugar consumption

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Karin Holmstrand; [2019]
  Nyckelord :land use; sustainability; sugar;

  Sammanfattning : Climate change, loss of biodiversity and an ongoing population growth are challenging the global food production. Land is a scarce resource that is demanded for many purposes, reason why it is relevant to question how the arable land is used in the food production. LÄS MER

 2. 2. Varumärkesbyggande med starkt begränsade ekonomiska resurser : En studie av Världsbutiken Globalens möjligheter att bygga och kommunicera ett varumärke

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Holmstrand; Marie Lindgren; [2007]
  Nyckelord :Varumärkesbyggande; begränsade resurser; Globalen;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur Världsbutiken Globalen kan gå till väga för att skapa ett starkt corporate brand, det vill säga ett organisatoriskt varumärke, vid etableringen av en klädbutik. Syftet är att undersöka hur en organisation kan gå till väga för att bygga ett corporate brand med begränsade resurser. LÄS MER

 3. 3. Att försäkra nöjdhet : en studie av kundmötet på Länsförsäkringar Uppsalas hemsida

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marie Lindgren; Karin Holmstrand; [2007]
  Nyckelord :försäkring; länsförsäkringar uppsala; kundnöjdhet; webbdesign; hemsida; webbplats; internet; interaktivt kundmöte;

  Sammanfattning : Denna utredning handlar om hur Länsförsäkringar Uppsalas hemsida fungerar i mötet med kunder. Syftet är att klarlägga om, och i så fall hur, Länsförsäkringar Uppsala kan förbättra sin hemsida för att öka kundnöjdheten i mötet med sina försäkringskunder. LÄS MER