Sökning: "sparsely populated areas"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden sparsely populated areas.

 1. 1. Co-working in Västerbotten : Exploring the potential of co-working places in sparsely populated areas in Northern Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Karin Holmstrand; [2021]
  Nyckelord :co-working spaces; sparsely populated areas; sustainability;

  Sammanfattning : Over the past decades, the concept of ‘co-working’ has spread rapidly across the globe – however, mainly in urban areas. By contrast, this study focusses on the potential of co-working places in sparsely populated inland municipalities in Västerbotten, a region in northern Sweden with uneven population patterns. LÄS MER

 2. 2. Fyra modeller för reseavdrag - en internationell utblick

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alicia Holmgren; [2021]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige finns det idag möjlighet för skattskyldiga att göra skatteavdrag för resor till och från arbetet med den verkliga resekostnaden. I Norge får man göra ett färdmedelsneutralt skatteavdrag baserat på sträckan mellan hemmet och arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. What do the elderly demand? A study of the living environment in Storuman-, Sorsele and Vilhelmina municipality

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Victoria Scherbakova; [2021]
  Nyckelord :Elderly; Living environment; Meeting places; Rural areas; Retirement home; Home care; Apartments; Västerbotten county; Storuman municipality; Sorsele municipality; Vilhelmina municipality;

  Sammanfattning : In sparsely populated municipalities, there is a large increase of elderly people in relation to people of working age. This will entail a great need for housing for the elderly, and at the same time resources for the care of the elderly. LÄS MER

 4. 4. Socialt hållbar fysisk miljö på glesbygden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Lovisa Nilsson; Frida Jarnebrink; Gabriella Lilljeqvist; [2021]
  Nyckelord :Keywords: social sustainability; physical environment; sparsely populated areas; place of relocation; residential area; urban development; green area. ; Social hållbarhet; fysisk miljö; glesbygd; utflyttningsort; bostadsområde; stadsutveckling; grönområde;

  Sammanfattning : There are more people in rural areas today that will relocate to a bigger city and the urban areas are increasing towards this negative development. Cities will be overcrowded in the future, meanwhile the population in sparsely populated areas decreases. LÄS MER

 5. 5. Miljöcertifierade byggnader : Drivkrafter och hinder för mindre fastighetsägare

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Mikaela Hagström; David Lindström; [2021]
  Nyckelord :Environmental certification; commercial real estate; green buildings; sustainability; drivers; obstacles; Miljöcertifiering; kommersiella fastigheter; gröna byggnader; hållbarhet; drivkrafter; hinder;

  Sammanfattning : Intresset för miljöcertifierade byggnader fortsätter stadigt att öka och många stora fastighetsbolag upplever en mer standardiserad marknad. Tidigare forskning visar att det idag finns ekonomiska incitament för att bygga och förvalta miljöcertifierade byggnader. LÄS MER