Sökning: "Kenny Svahn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kenny Svahn.

 1. 1. Flödesoptimering av timmer med hänsyn till sågverkens lönsamhet - en fallstudie av Berg Timber AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Kenny Svahn; [2015]
  Nyckelord :logistik; linjärprogrammering; kolumngenerering;

  Sammanfattning : Den senaste krisen i sågverksindustrin manar till nytänkande. Tidigare forskning inom sågverks lönsamhet och flödesoptimering av timmer har främst bedrivits på var sitt håll. Värdföretaget Bergs Timber AB äger två sågverk där timmer i diameterklass 18-20cm kan sågas på båda sågverken men med olika resultat. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som förklarar marknadspriset för skogsfastigheter i Kalmar län

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Kenny Svahn; Alexander Östlund; [2013]
  Nyckelord :Hedonisk prisfunktion; virkesförråd; fastighetsvärdering; LRF Konsult;

  Sammanfattning : Med jämna mellanrum byter skogsfastigheter ägare. Arv, gåva, köp och expropriering kräver en fungerande värdering. Värderingarna sköts av personer med erfarenhet, ofta med hjälp av någon av de gängse värderingsmetoderna. LÄS MER