Sökning: "Klara Markström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Klara Markström.

 1. 1. Studentengagemang inom universitetets fysikundervisning - En kvalitativ studie om föreläsarnas syn på deras undervisning

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Leo Markström; [2020]
  Nyckelord :Aktivt lärande; erfarenheter; intervju; lärstrategier;

  Sammanfattning : Aktivt lärande är en term som innefattar lärstrategier riktade mot elevdelaktighet och engagemang i klassrumsmiljön, och den har blivit populär i samband med ökad kritik mot föreläsningen och dess plats i dagens högre utbildningar. I denna studie intervjuades fem föreläsare en och en med syftet att fördjupa kunskapen om deras syn på aktivt lärande i deras klassrum. LÄS MER

 2. 2. Resurseffektiv livsmedelsproduktion : Tillämpning av industriell symbios för ökad resurseffektivitet inom den svenska tomatodlingsbranschen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Industriell miljöteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Emilia Markström; Torgnyson Emelie; [2014]
  Nyckelord :industriell symbios; resurseffektivitet; spillvärme; låggradig spillvärme; spillvärmeavtal; växthus; växthusodling; tomater; gjuteriindustrin; potentialbedömning; potential; hinder; drivkrafter; framgångsfaktorer; livscykelanalys; jämförande livscykelanalys; LCA;

  Sammanfattning : Industries with energy costs as a large proportion of their total costs are greatly affected by the instruments deployed to cope with the Swedish climate and energy policy goals. With energy costs representing more than 30 % of the total costs, tomato cultivators are one of the affected industries. LÄS MER