Sökning: "Kollaborativ Ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Kollaborativ Ekonomi.

 1. 1. Ett automatiserat arbetssätt för fotografering av skärförslitning

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Hanna Högström; Felix Bergsman; [2022]
  Nyckelord :skärförslitning; fotografering av skärförslitning; förslitningstyper; robot;

  Sammanfattning : Sandvik Coromants utvecklingsavdelning (R&D) genomför bearbetningstester och dokumenterar arbetet grafiskt. Vid bearbetningen fotograferas skärförslitning manuellt med hjälp av ett mikroskop. När teknikern fotograferar skäret är det vanligt att bildernainte tas i samma vinkel och skärförslitningen blir därför svår att följa. LÄS MER

 2. 2. Stadsdelsutveckling bortom tillväxt : En granskande studie av hållbarhetsförebilderna Sege Park och Augustenborg

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Natalie Morén James; Victor Pastorino Nyman; [2021]
  Nyckelord :Degrowth; Development beyond growth; Collaborative economy; Local self-sufficiency; Nerväxt; Utveckling bortom tillväxt; Kollaborativ ekonomi; Lokal självförsörjning;

  Sammanfattning : Genom att kritiskt granska de två Malmöstadsdelarna Augustenborg och Sege Park, som har utgett sig för och planeras att bli förebilder för hållbar stadsutveckling, studeras inslag av en nerväxt-inspirerad utveckling bort från ekonomisk tillväxt. Detta görs genom en fallstudie där områdenas strategiska hållbarhetsarbete studeras genom att observera inslag av två utvalda begrepp, kollaborativekonomi (KE) och lokal självförsörjning (LSF). LÄS MER

 3. 3. En attitydundersökning : Konsumenters inställning till att hyra kläder och köpa second hand

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mathilda Ljungberg; Emma Åqvist Mårtensson; Fanny Paulsson; [2021]
  Nyckelord :Collaborative consumption; Second hand; Renting clothes; Sustainability; Attitudes; Fashion; Kollaborativ konsumtion; Second hand; Hyra kläder; Hållbarhet; Attityder; Mode;

  Sammanfattning : Dagens konsumenter blir allt mer uppmärksammade på modeindustrins konsekvenser för miljön. Samtidigt har intresset för kollaborativ konsumtion ökat under de senaste åren och kan ses som ett alternativt till en mer hållbar konsumtion. Att handla kläder second hand samt att hyra kläder ingår under kategorin kollaborativ klädkonsumtion. LÄS MER

 4. 4. Kollaborativa robotar : en studie av implementering och effekter på produktivitet

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Viktor Kjellberg; Alen Kovacevic; [2020]
  Nyckelord :Kollaborativ robot; Produktivitet; Implementering; Produktion; HRC;

  Sammanfattning : Kollaborativa robotar är en ny typ av industrirobot som tillåter robot och personal att säkert arbeta sida vid sida. Denna typ av samarbete leder till att det kan skapas flexibla produktionsflöden som tar tillvara på både robotens och personalens styrkor. LÄS MER

 5. 5. Smarta Kartan, en möjlig lösning? : En kvalitativ studie om att främja delningsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Frida Tollqvist; Malin Väringstam; [2020]
  Nyckelord :Cross-sector partnerships; Sharing Cities Sweden; sharing economy; platform governance; Delningsekonomi; digitala verktyg; samverkan; Sharing Cities Sweden; partnerskap;

  Sammanfattning : Det senaste decenniet har fokus riktats mot hur vi med gemensamma åtaganden kan bidra till ett mer hållbart samhälle. En del i utvecklingen handlar om att främja mer hållbara konsumtionsmönster, där det nationella programmet Sharing Cities Sweden finansierar olika delningsprojekt som ska hjälpa invånarna dela mer och konsumera mindre. LÄS MER