Sökning: "Konsumeters"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Konsumeters.

 1. 1. Den ärliga produkten? : En studie om hur innehålls- och näringsdeklarationer på vinetiketter kan komma att påverka konsumeters köpbeteende

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Madelaine Kemppainen; Amanda Wiréhn; [2016]
  Nyckelord :vinetikett; hälsotrend; njutningsmedel; tillsatser; ekologiska viner.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Göteborg, en shoppingdestination? -En studie om konsumeters drivkrafter till att besöka en plats för shopping

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hannes Sandström; Mostafa Jamejam; [2014-02-27]
  Nyckelord :Göteborg; shopping; shoppingdestination; upplevelse; turism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Märkt av märkningen? -en studie av konsumeters kunskap, attityder och köpbeteende avseende etik- och miljömärkningar av den svenska livsmedelsbranschen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Ljung; Christoffer Seldus; [2011-07-06]
  Nyckelord :svensk livsmedelsbransch; labelling; etik- och miljömärkningar; hållbar marknadskommunikation; attityd; konsumentbeteende; konsumentglapp ; positionering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Internationella köp på internet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Paula Forslund; [2011]
  Nyckelord :Internationella webbsidor; informationssökning; ursprungsland; drivkrafter; förtroende; risk; referensgrupp;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bättre förstå vilka drivkrafter som påverkar konsumeters beslut att handla från en internationell webbsida framför en inhemsk webbsida trots eventuella risker i samband med köpprocessen. Kundens förtroende för köpprocessen och för den specifika webbsidan är av särskilt vikt att studera då andra länders normer och regler nu spelar en central roll. LÄS MER