Sökning: "Kosovokonflikten"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Kosovokonflikten.

 1. 1. Exceptionalism in Generic Situations - Should the Kosovo Advisory Opinion be regarded as sui generis?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Roy Jasim; [2023]
  Nyckelord :folkrätt; public international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The right to remedial secession is one of the most divisive issues in interna-tional law. An increasing number of legal scholars have argued that such a right exists, but State practise has shown little support for such a right. LÄS MER

 2. 2. Operation Allaied Force : En kvalitativ fallstudie av NATO:s och USA:s militära intervention i Kosovokonflikten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Rex Berisha; [2018]
  Nyckelord :NaTO; USA; Kosovo; Humanitarian intervention; Liberalism; Realism;

  Sammanfattning : The Kosovo conflict has for a long time been the subject of debate, research and controversy. NATO's and US's role in the conflict has been seen differently from different perspectives. Serbia opposes the US and NATO`s involvement by claiming the right to the principle of non-intervention and accusing them of occupying an independent country. LÄS MER

 3. 3. "When you either rush or take it slow" - En fallstudie av medias inverkan på NATO:s intervenerande i Bosnien & Hercegovina och Kosovo

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sanela Lulic; Hanna Jokel; [2018]
  Nyckelord :NATO; Chain-ganging; Buck-passing; CNN effekt; Bosnienkriget; Kosovokonflikten; ‘’Rush or Slow’’; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar till att via en fallstudie av Bosnienkriget och konflikten i Kosovo påvisa en skillnad i NATO:s benägenhet att intervenera med media som den påverkande faktorn. För denna studie har det applicerats delar av två olika teorier, vilket är cnn-effekten och chain-ganging & buck-passing. LÄS MER

 4. 4. Källkritik från krigets Kosovo : En granskning av Dagens nyheter och Expressens rapportering från Kosovokonflikten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Robin Wretemo; [2017]
  Nyckelord :kosovo; källkritik; historia; journalistik; balkan; jugoslavien;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kosovo och det imperiella kriget

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Lehmann; Andreas Kotsambouikidis; [2014]
  Nyckelord :imperiet; Kosovo; suveränitet; legitimt våld; undantagstillstånd; biomakt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : NATOs bombningar av Serbien 1999 och den efterföljande post-konfliktuella situationen i Kosovo utgör denna uppsats huvudsakliga fokus. Syftet är att förstå konflikten och dess aktörer utifrån teorierna om Imperiet, som lagts fram av statsvetarna Michael Hardt och Antonio Negri i böckerna Imperiet(2003), Multituden(2007) och Commonwealth(2009). LÄS MER