Sökning: "Kristina Bertilsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kristina Bertilsson.

 1. 1. UPPLEVELSE AV ÅTERGÅNG I ARBETE HOS PERSONER MED KOGNITIVA SVÅRIGHETER EFTER FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Kristina Bertilsson; [2018-05-30]
  Nyckelord :Cognitive; Occupational Therapy; Qualitative; Stroke; Traumatic Brain Injury;

  Sammanfattning : Bakgrund Många personer i arbetsför ålder drabbas årligen av förvärvad hjärnskada, vilket kan leda till livslång kognitiv funktionsnedsättning. Personens upplevelse av att återgå i arbete beror förutom på individen själv även på arbetsplatsen, hälso- och sjukvård samt socialförsäkringssystemet. LÄS MER

 2. 2. Natural, local and sustainable : an analysis of how dairies communicate their environmental work to consumers

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kristina Bertilsson; [2011]
  Nyckelord :communication; consumer; dairy; discourse analysis; environment; Arla; Milko; Norrmejerier; Skånemejerier;

  Sammanfattning : It has become more and more important for companies to market the environmental work, in order to attract consumers. Since, the interest among consumers has increased regarding sustainability issues connected to companies’ brand images.For the analysis, four dairies were chosen: Arla, Milko, Norrmejerier and Skånemejerier. LÄS MER

 3. 3. Hållbar konsumtion och matavfall : En studie om människors attityder till att slänga mat

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Kristina Bertilsson; [2009]
  Nyckelord :hållbar konsumtion; matavfall; attityd; beteende; konsument; hushåll; livsmedel; datummärkning;

  Sammanfattning : Idag lever vi i ett konsumtionssamhälle där människors nuvarande konsumtionsmönster inte är hållbara. Det krävs att varje individ tar hänsyn till både ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter, om en hållbar konsumtion ska bli verklighet. LÄS MER