Sökning: "Läsebok för folkskolan"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Läsebok för folkskolan.

 1. 1. "Huru Sverige danats" : En analys av bilder av djur, naturlandskap och mannen/kvinnan i landskapsbilden i Läsebok för folkskolan från åren 1868, 1899 samt 1922

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Amanda Bjuvgård; [2018]
  Nyckelord :Läsebok för folkskolan; föreställd gemenskap; svenskhet; bildanalys;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to look at and compare the imagery in three editions of the Läsebok för folkskolans second department from the years 1868, 1899 and 1922 with a special focus on images of animals, nature scenery and the man / woman in the landscape image to see if and in that case how the images communicate a special kind of citizen image / patriot image in collaboration with the texts. It also aims to investigate whether there was any educational reason for using images in the Läsebok för folkskolan. LÄS MER

 2. 2. Historia​ ​för​ ​Folkskolan ​ ​​ ​​ ​Eller Hur​ ​man​ ​gör​ ​sina​ ​undersåtar​ ​till lojala​ ​lutheraner : En​ ​undersökning​ ​om​ ​religioner​ ​i​ ​Läsebok​ ​för​ ​folkskolan

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Erik Rössle; [2017]
  Nyckelord :Läsebok för folkskola;

  Sammanfattning : In​ ​the​ ​late​ ​19th​ ​century,​ ​Sweden​ ​went​ ​through​ ​many​ ​social​ ​and​ ​political​ ​changes​ ​which resulted​ ​in​ ​the​ ​establishment​ ​of​ ​an​ ​educational​ ​system​ ​for​ ​the​ ​broader​ ​masses.​ ​The educational​ ​system​ ​was​ ​designed​ ​to​ ​put​ ​Christianity​ ​at​ ​centre,​ ​or​ ​more​ ​specifically​ ​the Lutheran​ ​faith,​ ​which​ ​was​ ​the​ ​state​ ​religion​ ​of​ ​19th​ ​century​ ​Sweden. LÄS MER

 3. 3. Lättläst - om eleverna själva får välja? : En undersökning om vilken text elever föredrar och varför

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för språk

  Författare :Madeleine Andersson; [2013]
  Nyckelord :Easy-to-read; originaltext; coherence; voice; causality; outside knowledge; connections; engagement; Lättläst; originaltext; sammanhang; röst; kausalitet; förkunskap; engagemang;

  Sammanfattning :  Sammanfattning När jag deltog i kursen Svenska som andraspråk på Karlstads universitet 2011, föreläste man om röst och kausalitet i texter. Detta gjorde mig nyfiken på hur det ser ut med just text och kausalitet i våra läroböcker i skolan. LÄS MER

 4. 4. Att fostra svenskar till goda samhällsmedborgare : En textanalytisk studie om historieskrivningen i Läsebokför folkskolan 1876 och 1935

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Daniel Kindahl; [2011]
  Nyckelord :lärobok; folkskola; kvalitativ textanalys; historieskrivning; nationalism;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var är analysera historieskrivningen i Läsebokför folkskolan och problematisera dess innehåll med utgångspunkt från dess medborgarbildande ambitioner och nationalistiska idéinnehåll under tidsperioden 1876-1935. Genom att använda en kvalitativ text analys så har jag besvaratfrågeställningarna i studien och intensivt analyserat mitt material för att ta fram de centrala budskapen i texterna. LÄS MER