Sökning: "Lastpall"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Lastpall.

 1. 1. Mapping the inhouse pallets for a more efficient handling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Eleonor Gärdshagen; Amanda Josefsson; [2015]
  Nyckelord :Fallstudie; Kartläggning; Transportföretag; Terminal; Lastbärare; Lastpall; Internpall; Hantering; Riskanalysmatris;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en fallstudie på ett företag som är verksamt inom transportbranschen. Företaget upplever idag problem med internpallar som försvinner från deras terminal i Stockholm. Genom att effektivisera hanteringen av internpallarna tros svinnet kunna minska. LÄS MER

 2. 2. Effektiva emballage - En studie ur ekonomisk och ekologisk hålbarhetssynvinkel för EUR-pall och DACA:s plastpall

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Nilsson; Johan Olsson; [2014-09-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi lever i en värld där handeln mellan länder ökat kraftigt och blivit mer global. Avståndensom varor transporteras har blivit allt längre. På grund av förändringarna i världshandeln harefterfrågan på fler och längre transporter skapats. LÄS MER

 3. 3. Jämförande kostnadsanalys av retur- och engångsemaballage

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Industriell miljöteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Martin Sundberg; Johan Selin; [2013]
  Nyckelord :Comparative cost analysis of reuse- and disposable packaging; Jamforande kostnadsanalys av retur- och engangsemaballage; LCA; Livscykelanalys; LCC; livskostnadsanalys; jämförande kostnadsanalys; Martin Sundberg; Johan Selin; liu; kostnadsanalys; linköpings universitet; linköping;

  Sammanfattning : This report analyzes disposable packaging and returnable packaging with the methods life cycle analysis and life cycle costs analysis. These two different packaging are analyzed through the company Clas Ohlson’s packaging-flow. LÄS MER

 4. 4. Gummiupprullare

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Alfred Dahlqvist; David Johansson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett examensarbete på 7.5hp för CAD-tekniker på Högskolan i Halmstad.Gruppen har fått i uppdrag från företaget National Gummi AB i Trönninge att ta fram en upprullare för stora gummiprofiler. LÄS MER

 5. 5. Lastpall i byggsektorn - Förutsättningarna för ett nordiskt gemensamt retursystem

  Magister-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Henrik Nilsson; Lu Wei; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER