Sökning: "Lean"

Visar resultat 21 - 25 av 1944 uppsatser innehållade ordet Lean.

 1. 21. Production System waste reduction using Value stream mapping : An Industrial case study

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Rakesh Raghavendra Devarakonda; Sumanth Ramachandrareddy; [2019]
  Nyckelord :Manufacturing process; Lean Manufacturing; techniques of lean manu-facturing; Value stream mapping; VSM key challenges; wastage in manufacturing process; Material handling.;

  Sammanfattning : The rapid rise in global population and market demands have mandated industries to introduce better and quality products to meet up their rushing needs. However, achiev-ing such goals need optimal production system and robust strategies. LÄS MER

 2. 22. Kartläggning och förslag på arbetsmetodik inom ett beredningsflöde

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Emil Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Capacity; Defense; Hoshin Kanri; Lean; Production Preparation; Standard methods; TQM; Beläggning; Beredning; Försvar; Hoshin Kanri; Kapacitet; Lean; Metodstandard; Planering; Produktion; Standardiserat underlag; TQM;

  Sammanfattning : Rapporten är ett resultat av ett examensarbete inom Maskinteknik, inriktning Industriell Ekonomi och Produktion, vid Kungliga Tekniska Högskolan, institutionen för Hållbar produktionsutveckling. Projektet har utförts för försvarsföretaget BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik. LÄS MER

 3. 23. Flow Optimisation for Improved Performance of a Multivariant Manufacturing and Assembly Line

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Alexander Sævar Guðbjörnssonn; Haider Mohammed Yassin; [2019]
  Nyckelord :Value Stream Map; Spaghetti Diagram; Discrete Event Simulation; Waste; Cycle Time; Lean Philosophy;

  Sammanfattning : Stoneridge, Inc. is an independent designer and manufacturer of highly engineered electrical and electronic components, modules and systems principally for the automotive, commercial vehicle, motorcycle, agricultural and off-highway vehicle markets. A subsidiary of Stoneridge, Inc. is the company Stoneridge Electronics. LÄS MER

 4. 24. Lean i byggproduktion med fokus på arbetsmiljö

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Calle Glad; Elinor Bäck; [2019]
  Nyckelord :LEAN; LEAN Production; LEAN Construction; Work flow; Work environment; Construction site safety.;

  Sammanfattning : Purpose: As of today, the knowledge of lean production, and its development into the construction industry, lean construction, has been well described in most of the necessary aspects. In what way lean could affect the work environment in a construction project, be it good or bad, has to date not been thoroughly documented. LÄS MER

 5. 25. Kartläggning och analys av ett sågverksbolag : rotlagerstrategi ur ett Lean Production perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Adam Pettersson; Leon Persson; [2019]
  Nyckelord :traktbank; kundvärde; processkartläggning; virkesköp; flödeseffektivitet;

  Sammanfattning : I dagens moderna skogsbruk lagras råvaran så nära inpå industrin som möjligt i ett stående och växande lager, rotlager. Rotlagring medför att råvaran inte tappar kvalitet och även kapitalbindningen minskar. LÄS MER