Sökning: "Legality"

Visar resultat 1 - 5 av 334 uppsatser innehållade ordet Legality.

 1. 1. Targeted interest deduction limitation rules post-Lexel

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Alexander Tale; [2022]
  Nyckelord :Tax; EU; European Union; Interest; Targeted interest deduction rules; CIT; Coporate income tax; BEPS; OECD; Pillar Two; DEBRA; ATAD; IRD; Lexel; SIAT; Thin Cap; Deduction; Sweden; Court of Justice; Business law; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The need for targeted interest deduction rules is far from over. Most recently targeted interest deduction limitation rules have been presented in the proposal for a Directive implementing OECD Pillar Two in the EU, as well as in the proposal for a Directive on debt-equity bias reduction allowance. LÄS MER

 2. 2. The Legality of Expanding Bullets in Non-International Armed Conflicts Under International Humanitarian Law : A Reassessment in Light of Law Enforcement Operations and Present-Day Conditions

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :John Björelind; [2022]
  Nyckelord :International Humanitarian Law; Law of Armed Conflict; Superfluous injury and unnecessary suffering; expanding bullets; dumdum bullets; customary international law;

  Sammanfattning : In the performance of law enforcement tasks, military forces frequently use expanding bullets. Such bullets are prohibited in international armed conflicts (IAC:s) by treaty, but in non-international armed conflicts (NIAC:s), the matter is regulated by the principle prohibiting means and methods of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering (SIrUS), and possibly by an independent rule of customary international humanitarian law. LÄS MER

 3. 3. Bör polisen få släktforska? En kritisk diskussion om polismyndighetens användning av kommersiella släktforskningsdatabaser i brottsutredningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felicia Afsén; [2022]
  Nyckelord :Processrätt; EU-rätt; straffprocessrätt; släktforskning; DNA; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste åren har åtminstone två grova brottslingar kunnat dömas tack vare en ny utredningsmetod som prövats av amerikanska och den svenska polis-myndigheten. Metoden innebär att en detaljerad DNA-analys görs av ett spår från en brottsplats, och att resultatet jämförs med DNA som privatpersoner har skickat in till en kommersiell släktforskningsdatabas. LÄS MER

 4. 4. Högsta förvaltningsdomstolens omfördelning av handelsbolagsresultat - när, hur och varför?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Naud Björklund; [2022]
  Nyckelord :finansrätt; fiscal law; skatterätt; omfördelning av handelsbolagsresultat; omfördelning; Högsta förvaltningsdomstolen; fåmansföretagsreglerna; 3:12-reglerna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish tax system is linked to many civil law concepts and provisions. In taxation, they have been given the same meaning in tax law as in civil law. As a result of the wide freedom of contract, this has given taxpayers great opportunities to influence taxation. LÄS MER

 5. 5. Naval blockade = War crime? : A study on the legality of naval blockades under the Rome Statute of the International Criminal Court

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lukas Forsberg Bernevång; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER