Sökning: "Lewis"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet Lewis.

 1. 1. Häxan och lejonet - en spegling av karaktärerna i evangelierna. En komparativ analys mellan boken och evangelierna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Magnus Pettersson; [2020-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay shows how characters from the gospels appear in the book The Lion, the Witch and the Wardrobe. C. S. Lewis told that he wanted to send a Christian message with the book but in a hidden way. LÄS MER

 2. 2. Narnia - Häxan och Lejonet – En adaptionsstudie från bok till film

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Johansson; Anna Rosander; [2020]
  Nyckelord :Karaktärer; miljö; tema; adaption; komparativ metod; Narnia Häxan och Lejonet; fantasy; narrativ analys; filmatisering;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar C.S. Lewis bok Narnia - Häxan och Lejonet (1950), översatt av Birgitta Hammar (1959 publicerad av bokförlaget Bonnier Carlsen (2016) och Andrew Adamssons film med samma namn (2005). LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av hälso- och sjukvård då de diagnostiserats med endometrios - en litteratutustudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Petersson Lewis; Harriet Rosin Kjerstadius; [2020]
  Nyckelord :Endometrios; hälso- och sjukvård; kvinnor; litteraturstudie; upplevelser; endometriosis; health care; experiences; literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som drabbar kvinnor i fertil ålder, då endometriet växer utanför uterus och orsakar inflammation och fibrosbildning. Sjukdomen och dess symtom påverkar kvinnors livskvalitet negativt, och kräver således adekvat vård och behandling. LÄS MER

 4. 4. Resources influencing the growth of a firm at different stages: A qualitative study of Vietnamese SMEs in the IT Sector

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Maiful Begum; Dang Hong Thai; [2020]
  Nyckelord :SME; IT sector; Growth; Growth Stages; Resources;

  Sammanfattning : This research aims to identify the key resources influencing the growth of IT-based SMEs in Vietnam in 5 different growth stages which were developed by Churchill and Lewis (1983); and we also demonstrated the process how such key resources are created, acquired, accumulated and exploited for the growth accordingly. We interviewed 4 founding members of 4 companies to collect the primary data and used some internet sources for secondary data. LÄS MER

 5. 5. Corporate Social Responsibility and its Effect on Employee Retention Intention : A QUANTITATIVE STUDY OF EMPLOYEE NEEDS, MOTIVATION FACTORS AND HYGIENE FACTORS

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Pia Sophie Paulsen; Bulathsinghalage Erandika Perera; Mohamad Hasan Kaddoura; [2020]
  Nyckelord :CSR; HRM; employee retention; employee satisfaction; employee needs;

  Sammanfattning : ABSTRACT    Date:              06.06. LÄS MER