Sökning: "Line Borg"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Line Borg.

 1. 1. A study of how Lean principles affect process ergonomics : A case study at Volvo CE Braås using discrete event simulation

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Jessica Peltonen; Jessica Borg; [2022]
  Nyckelord :94 6-rule; DES; Disassembly; Ergonomic; Facts Analyzer; Flow theory; Gemba; Lean; Optimal zone; Standard deviation; Statistics; Survey; SWEA; Variation.;

  Sammanfattning : To stay competitive in today's market, organizations focus on efficiency to reduce costs. Since there are still processes that are manually handled, there is a risk of affecting workers health during streamlining. Volvo CE Braås are currently working with a takt time of 35 minutes throughout their facility. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av livsstilsförändringar vid polycystiskt ovarialsyndrom : ur ett omvårdnadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Maja Fornander; Frida Borg; Antonia Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Lifestyle changes; nursing care; polycystic ovary syndrome; women’s experiences; Kvinnors upplevelser; livsstilsförändringar; omvårdnad polycystiskt ovarialsyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) orsakas av obalans i kvinnans könshormoner och leder till bildning av cystor i äggstockarna. Syndromet rubbar kroppens hormonella och metabola funktioner vilket kan leda till övervikt och en negativ inverkan på kvinnans hälsa och livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Den digitala stadskärnan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Moa Borg; Linnéa Kuczerski; [2021]
  Nyckelord :Helsingborg City; e-handel; stadskärnor; logistiska processer; Lean; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera och analysera hur stadskärnor hanterar och agerar kring den problematik och de utmaningar e-handeln för med sig. Studien kommer även identifiera likheter och skillnader mellan den traditionella e-handeln och den e-handel som studien ämnar undersöka. LÄS MER

 4. 4. Initial Public Offering - att köpa grisen i säcken? : En kvalitativ studie om ESG:s roll vid värdering och prissättning av börsnoteringar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Gustaf Borg; Tor Averland; [2021]
  Nyckelord :IPO; ESG; underpricing; IPO; ESG; underprissättning;

  Sammanfattning : Abstract: Title: Initial Public Offering - buying the pig in a poke? Authors: Tor Averland and Gustaf Borg Supervisors:Öystein Fredriksen Background and problem: The number of IPOs have broken new records throughout 2020 and early 2021 and the pace is still strong. At the same time numerous investors think that companies with sustainable businesses should be valued higher than those with non-sustainable businesses, whereas terms such as ESG have become popular, replacing previous terms such as CSR. LÄS MER

 5. 5. Skarpnäck - ett förhållningssätt till det svenska 80-talets vardagsarkitektur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Viktor Borg; [2021]
  Nyckelord :semiotik; tecken; kod; mångtydighet; motsättning; planerad variation; mening; postmodernism; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Det har sagts att alla arkitekturepoker brukar nå sitt bottenmärke någonstans runt 30 år. Under en praktik på ett arkitektkontor upplevde jag det på egen hand när jag arbetade med ett område i Stockholm. Strategin för området är att riva stora delar av dess bebyggelse från 80- och 90-talet. LÄS MER