Sökning: "Lisa Hanquist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lisa Hanquist.

 1. 1. Psykoterapi med patienter med komplex PTSD : - en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotte Järnvall; Lisa Hanquist; [2022]
  Nyckelord :complex PTSD; psychotherapy; komplex PTSD; psykoterapi; PTSD;

  Sammanfattning : Komplex PTSD har tidigare gått under samma kriterier och riktlinjer för behandling som PTSD, men togs 2018 in som en egen diagnos efter att WHO gjort revideringar inför utgåvan ICD-11. I Sverige finns ännu inga specifika riktlinjer för behandling av komplex PTSD. LÄS MER

 2. 2. Psykiatrikuratorers yrkesroll och yrkesidentitet En intervjustudie om kuratorer inom psykiatrin som vidareutbildat sig i psykoterapi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lisa Hanquist; [2011-04-14]
  Nyckelord :Kurator; yrkesroll; yrkesidentitet; psykoterapiutbildning;

  Sammanfattning : Kuratorns arbete i psykiatrin innebär många olika arbetsuppgifter med skiftande kompetenskrav, flertalet rolluppsättningar, överlappande kompetens och delad kunskapsbas med andra yrkeskategorier. Forskning har visat hur oklar kuratorsrollen har blivit genom det stora antal förväntningar som ställs och den oklarhet som finns i rollföreskrifterna. LÄS MER

 3. 3. Samtalsbehandling vid depression - En intervjustudie om kuratorers samtalsbehandling med patienter i primärvården

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lisa Hanquist; [2009-12-29]
  Nyckelord :Kurator; samtalsbehandling; depression; kognitiv beteendeterapi;

  Sammanfattning : Depression är en av de vanligaste sjukdomsdiagnoserna i Sverige idag. Många patienter med depression behandlas med läkemedel och/eller samtalsbehandling. Denna studie lägger fokus på samtalsbehandling som behandlingsform mot depression, och kuratorns genomförande av samtalsbehandling i synnerhet. LÄS MER