Sökning: "Litet om varje"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden Litet om varje.

 1. 1. Predicting the outcome of IVF treatments using forward selection regression and linear discriminant analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Agnes Ekman; Linnéa Fahlberg; [2022]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : As more and more In Vitro Fertilizaiton (IVF) treatments are performed each year, there is a need to better predict the outcomes of different stages of the treatment and hence get a better understanding of which hormonal and physical parameters affect the treatment outcome and in what way. In this study, the effect of interaction between baseline AMH (anti-mullerian hormone) and DFI (DNA fragmentation index) on the chance of obtaining at least one good quality embryo was investigated, but no significance was found. LÄS MER

 2. 2. Ställsam : En fristående lösning för elvispar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Elin Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Användarcentrerad design; teknisk design; elvisp; ställning; inspiration; ideation; implementation;

  Sammanfattning : This project is a thesis for a Bachelor of Science in Industrial Design Engineering at Luleå Tekniska Universitet. In the project, a concept has been developed for a solution to be able to use an electric whisk without holding it. It can be difficult to hold an electric whisk and whisk together a batter. LÄS MER

 3. 3. Svenska Myndigheters Hantering och Publicering av Öppna data : En fallstudie

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Jens Reinsfelt; [2022]
  Nyckelord :Öppna data; hantering; publicering; ansvarsskyldighet; transparens; e-förvaltning; Open data management; publishing; accountability; transparency; E-government;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Syftet med den här uppsatsen är att öka kunskapen om hur myndigheter arbetar med öppna data, samt hur man förhåller sig till demokratiska principer kopplat till öppna data. Jag har applicerat en kvalitativ metodologi med fallstudie som metod. LÄS MER

 4. 4. INDAL - Modul för minskat varmvattensvinn i dusch

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lovisa Persson; Ida Grunwald; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige använder varje person 75 till 100 liter varmvatten per dag, vilket motsvarar 3-5 kWh [1]. Inväntan av rätt temperatur i dusch leder till ett estimerat varmvattensvinn på 8 liter per dag för ett litet hushåll. På ett år är det 2920 liter eller 107 kWh, vilket motsvarar ca 20 badkar i varmvattensvinn per år. LÄS MER

 5. 5. Hur färgat ljus påverkar studenters sinnesstämning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Alma Gunnarsson; Emelie Engrup; [2022]
  Nyckelord :Associations; Calm; Colours; Emotions; Light; Stress; Associationer; Färger; Känslor; Ljus; Lugn; Stress;

  Sammanfattning : Introduktion - Syftet med det här examensarbetet var att undersöka om färgat ljus haren påverkan på högskolestudenters känsloupplevelser på kort sikt. Sinnesstämningarnastress och lugn undersöktes specifikt, men även övriga känslor var inkluderade. LÄS MER