Sökning: "Livelihood"

Visar resultat 1 - 5 av 365 uppsatser innehållade ordet Livelihood.

 1. 1. Härjedalen och avfolkningen : en analys av medias rapportering från en avfolkningsbygd 1950-1970

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Nils Brundin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The depopulation of the Swedish region Härjedalen between 1950 and 1970 is the subject of this study. During that period the Swedish agriculture went through a large scale of restructuring which led to that a large amount of small scale farmers had to make their livelihood somewhere else. LÄS MER

 2. 2. Maskulinitetsnormer påverkar mäns uttag av föräldraledighet. Vill vi ha förändring gällande jämställdhet måste vi tänka på vad som händer genom vår interaktion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Andrea Nilsson; Jenny Ruther; [2020]
  Nyckelord :Fatherhood; Gender; The generalized other; Hegemonic masculinity; Interaction; Parenthood;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att lyfta fram pappors beskrivningar av att vara förälder utifrån deras förväntningar av vad en pappa respektive en man är. Detta för att få en överblick kring vilka förutsättningar och hinder män kan stå inför vid uttag av sin rätt till föräldraledighet. LÄS MER

 3. 3. Off-Grid Solar Energy and Its Impacts on Rural Livelihoods : A Case Study on Tanzania

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Nike Dahlqvist; Samuel Larsson; [2019]
  Nyckelord :ff-grid energy; rural electrification; sustainable Development; Livelihood; Solar Energy; Tanzania.;

  Sammanfattning : Energy poverty and lack of access to electricity is a global problem which is recognised in the sustainable development goal 7. Today 1.2 billion people live without access to electricity and most of them are situated in Sub-Saharan Africa where biomass still constitutes the main source of energy. LÄS MER

 4. 4. Women’s fuelwood collection and deforestation : Effects on women’s everyday lives and environments in Kabadio, Casamance and Diagane Barka, Sine-Saloum.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Sofia Tiainen; [2019]
  Nyckelord :Women; fuelwood collection; forest degradation; livelihoods; feminist political ecology; West Africa; Senegal;

  Sammanfattning : Previous research and literature commonly agree to the fact that women, especially rural women, is the most vulnerable group in society. Many of them tend to be found in the poorest sections of society. LÄS MER

 5. 5. The economic and social role of married women in the agricultural production system in the region of Muea–Cameroon

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fomu Agnes Takamo; [2019]
  Nyckelord :economic role; social role; agricultural production system; married women; gender relation; Cameroon;

  Sammanfattning : Married women play a vital economic and social role in the agricultural production system in Cameroon. These women are mostly involved in food crop production. LÄS MER