Sökning: "Louisa Fryklind"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louisa Fryklind.

  1. 1. Kvalitetsarbete - från japanska sjön till fast mark

    Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling

    Författare :Louisa Fryklind; [2007]
    Nyckelord :quality; lean production; TQM; deviation; variation; continual improvements; information; quality cost; communication; motivation; process; customer; leadership; kvalitet; lean production; TQM; avvikelse; kvalitetskostnad; förbättringsarbete; information; kommunikation; motivation; process; kund; variation; ledarskap;

    Sammanfattning : SammanfattningSegerström Automotive tillverkar plåtkomponenter till kunder som Scania, Stiga och Volvo. Företaget befinner sig i en expansiv fas, men konkurrensen på marknaden är hård och kraven på god kvalitet höga. Företaget är kvalitets- och miljöcertifierat. LÄS MER