Sökning: "Madelene Ström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Madelene Ström.

 1. 1. Barns motorik i förskolan : En studie som bygger på fyra förskollärares arbete kring barns grovmotorik

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Madelene Wästefors; Evelina Ström; [2013]
  Nyckelord :motorik; grovmotorik; förskola; förskollärare; inomhus och utomhus miljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur fyra förskollärare beskriver sitt arbete med barns grovmotoriska utveckling i förskolan. Vi ville veta förskollärarnas uppfattningar kring begreppet motorik, om de anser att grovmotoriken har betydelse för barns utveckling samt hur de arbetar med barns grovmotoriska utveckling inomhus och utomhus. LÄS MER

 2. 2. Mer än en snygg skylt på fasaden : Svenska lärosätens varumärkesarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Marika Ström; Madelene Eriksson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. UNSCR 1960 : En analys utifrån feministiska teorier

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Madelene Ström; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER