Sökning: "Malin Vennberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Vennberg.

  1. 1. Manlighet till salu - en studie i hur manlighet och konsumtion porträtteras i magasinen Café och King

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Marcus Fredriksson; Malin Vennberg; [2011]
    Nyckelord :självidentitet; mansideal; livsstilsförändring; livsstilsmagasin; konsumtion; manlighet; Social Sciences;

    Sammanfattning : Titel: Manlighet till salu – en studie i hur manlighet och konsumtion porträtteras i magasinen Café och King Författare: Marcus Fredriksson och Malin Wennberg Universitet: Lunds Universitet Enhet: Medie- och kommunikation Kurs: MKVK02:3 Kandidatuppsats Termin och år: Vt 2011 Institution: Kommunikation och medier (KOM) Handledare: Tobias Linné Sammanfattning: Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att urskilja på vilket sätt manlighet framställs och upprätthålls i förhållande till konsumtion i avsnitten ”Smart” och ”Manual” i magasinen Café och King. Då mannen i dagens samhälle kan sägas leta efter en ny roll har livsstilsmagasin fått en allt större publik. LÄS MER