Sökning: "Maria Björnström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Björnström.

  1. 1. Äldre kvinnors upplevelse av sexualitet : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

    Författare :Jessika Stensgaard; Maria Björnström; [2019]
    Nyckelord :Ageism; Attitude; Elderly; Sexuality; Women; Ageism; Attityd; Kvinnor; Sexualitet; Äldre;

    Sammanfattning : Bakgrund: Mängden äldre ökar i befolkningen. Av dessa är många äldre kvinnor på grund av deras högre genomsnittlig livslängd. Relationer förändras med en högre ålder och de sociala förutsättningar som finns. Sexuella revolutionen under 1900-talet har påverkat deras liv och möjligheter till fri sexualitet. LÄS MER