Sökning: "likheter mellan sverige och australien"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden likheter mellan sverige och australien.

 1. 1. Inlärningsmetoder för elever med läs- och skrivsvårigheter : En jämförelsestudie mellan lärare i Sverige och den engelskspråkiga världen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Nina Passburg; [2018]
  Nyckelord :early years of schooling; Reading and writing difficulties; learning methods; elementary schools; yngre åldrar; läs-och skrivsvårigheter; inlärningsmetoder; internationella grundskolor;

  Sammanfattning : This is a research study about children who develop learning difficulties during the early years of schooling, and how teachers can help them best learn. The focus will be on learning methods, which help students with learning disabilities, learn to read. LÄS MER

 2. 2. Bakom den stängda dörren. En litteraturstudie om undervisningspraktiker i individuell instrumentalundervisning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Gustafsson; Malin Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en litteraturstudie som syftar till att undersöka vad forskning säger om individuell instrumentalundervisning. Studien behandlar kontexter i Sverige, Norge, Belgien, Nederländerna, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, Thailand, Sydkorea och USA. LÄS MER

 3. 3. Barns rättsliga ställning i familjerättsliga mål, LVU-mål och asylmål- förslag på samverkansformer av dessa processer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Salwa Zaoujan; [2014]
  Nyckelord :Familjerätt; socialrätt; förvaltningsrätt; vårdnad; familjedomstolar; asylmål; LVU-mål; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar barns rättsliga ställning i familjerättsliga mål, LVU-mål och asylmål. Arbetet syftar till att undersöka de likheter och skillnader som föreligger mellan dessa typer av processer. Det förekommer att barn kan vara inblandade hos flera myndigheter och domstolar samtidigt. LÄS MER

 4. 4. Är tränarutbildningen grönare på andra sidan jorden? : En jämförelsestudie mellan olika länders tränarutbildningar för triathlon

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sandra Flachsbinder; [2010]
  Nyckelord :tränarutbildning; idrottstränare; triathlon; tränarlänktriathlon;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med detta arbete är att kartlägga den svenska tränarutbildningen för triathlon och jämföra den med andra länders tränarutbildningar.Hur ser den svenska tränarutbildningen ut?Hur ser andra länders tränarutbildningar ut?Vad finns det för skillnader och likheter mellan tränarutbildningarna? MetodSex länder valdes ut till detta arbete men på grund av bortfall kunde bara fem länder kartläggas. LÄS MER

 5. 5. We co-operate to build a partnership. En jämförande uppsats om samverkan mellan förskollärare och föräldrar i Australien och i Sverige

  C-uppsats,

  Författare :Jennie Ström; Lisa Åsedal; Anna Tolinsson; [2010]
  Nyckelord :Samverkan; föräldrar; förskola; Australien; Sverig;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med denna studie är att undersöka hur australiensiska förskollärare arbetar i förskolan med att samverka medbarns föräldrar. Det är även att få en djupare förståelse för likheter och skillnader mellan deras syn på samverkan ochden syn som råder i Sverige. LÄS MER