Sökning: "Maria Forsman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Maria Forsman.

 1. 1. Hur utformas pedagogiska insatser vid matematikångest i mellan- och högstadiet? Några lärares tankar kring matematikångest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Renée Helgestad; Maria Strömqvist; [2020]
  Nyckelord :Föräldrapåverkan; Matematiklärare; Matematikångest; Oro; Sociala relationer; Ångest;

  Sammanfattning : Matematikångest är ett utbrett problem bland elever runt om i världen, troligtvis även här i Sverige (Engström, 2015). Matematikångest börjar av olika orsaker utvecklas väldigt tidigt under skolåren, men blir mer synlig då kraven på elevens kunskaper ökar (Karlsson, 2019). LÄS MER

 2. 2. Ungdomars framtidssyn : En studie i Clanwilliam, Sydafrika 2008

  M1-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Forsman; Karin Brantvaller; [2009]
  Nyckelord :Ungdomar; framtidssyn; Sydafrika;

  Sammanfattning : Lärare har en betydelsefull roll för sina elever. De skall vara en förebild och motivera eleverna till att tro på sig själv. Syftet med undersökningen var att öka kunskapen och förståelsen för elevers livssituation och deras syn på framtiden. LÄS MER

 3. 3. Förväntningsgap i medelstora företag : -Existens eller obefintligt?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna-Maria Meijer; Viveca Forsman; Milen Menghisteab; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Revision är en i efterhand utförd granskning som görs både för företagen, allmänheten och övriga intressenter. Skillnader i förväntningar hos dessa rörande revisionen kan leda till ett förväntningsgap. LÄS MER

 4. 4. Produktionsflöde för rendering av bilder i katalogproduktion

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Maria Forsman; Emma Stråle; [2005]
  Nyckelord :ray tracing; shader; datorgrafik; fotorealistisk rendering; färghantering; bildproduktion; katalogproduktion; IKEA; 3ds max; 3D; texturmappning; tryckkvalitet;

  Sammanfattning : På IKEA går produktionsflödet för en produktbild i dagsläget från konstruktionsritning till fotografering via tillverkning och montering. En produkt som är färdig för tillverkning definieras av sin mekaniska konstruktion och sina ytegenskaper. LÄS MER