Sökning: "framtidssyn"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet framtidssyn.

 1. 1. ”Onboarding-processen fick mig att tveka” : En kvalitativ studie om hur onboarding-processen kan påverka nya medarbetares integration och deras syn på en framtid i organisationen.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Kajsa Hällgren; Lovisa Larsson; [2021]
  Nyckelord :Framtidssyn; Mentorskap; Onboarding; Preboarding.;

  Sammanfattning : Det är inte ovanligt i dagens samhälle att byta arbete eller karriär. Det är då viktigt för organisationer att använda sig av strategiskt planerade onboarding-processer för att behålla sina medarbetare. LÄS MER

 2. 2. Noah : En privat samlingsplats i offentlig utemiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industridesign

  Författare :Mattias Persson; [2020]
  Nyckelord :Noah; Smarta utemöbler; utemöbler; offentlig utemiljö; solceller; samlingsplats; design; designprocess; industridesign; HiG; Högskolan i Gävle;

  Sammanfattning : Utemöbler i dagens offentliga miljö ger möjligheter till en stunds andrum, men är det allt vi kräver idag för att trivas med vår omgivning? Samhället såväl som individen förlitar sig på telefoner och personlig elektronik för både funktioner och rekreation. Teknologi är alltid närvarande och då framtidens Smarta städer ska forma sig efter hur invånaren lever bör också utemiljön spegla hur vi lever idag med framtidssyn. LÄS MER

 3. 3. Hur är det att leva med en närstående som har schizofreni?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Viktoria Andersson; Marcus Rydell; [2019]
  Nyckelord :kvalitativ; kunskap; närstående; schizofreni; stigma; stöd; systematisk litteraturstudie; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dag har ca 30 000 – 40 000 svenskar av schizofreni som är den mest svårförstådda psykossjukdomen. Personer som lider av schizofreni är i stort behov av stöd ifrån deras närstående. Det är även vanligt att vården lägger över ett stort ansvar på närstående när den sjuke är i hemmet. LÄS MER

 4. 4. Positivitet, oro och eventuell kraftsamling? : En C-uppsats om gymnasielevers framtidssyn i klimatförändringarnas spår.

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Merkel; [2019]
  Nyckelord :Gymnasielever; framtidssyn; miljö och klimat; politiskt deltagande; cvm-metoden.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att åka berg-och-dalbana utan säkerhetsbälte : Upplevelser av att leva tillsammans med en partner med bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kajsa Akterhag Lyxell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bipolär sjukdom är en kronisk psykiatrisk sjukdom som karaktäriseras av kraftiga affektiva svängningar. Att vara nära anhörig och informell vårdgivare till en person med bipolär sjukdom associeras med en påtaglig börda. Rapporter visar att 46% av informella vårdgivare uppvisar depressiv problematik. LÄS MER