Sökning: "Maria Mikaelsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Maria Mikaelsson.

 1. 1. ”HEROIN KÄNNS ÄNDÅ LITE MISÄR” En fokusgruppsstudie om unga studenters attityder kring droger och missbruk utifrån ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Mikaelsson; Maria Åsman; [2012-02-12]
  Nyckelord :missbruk; droger; genus; studenter och attityder;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats är en kvalitativ studie om unga studenters attityder till droger och missbruk. Syftet är att belysa hur unga studenter resonerar kring olika frågor om droger och missbruk, samt se till hur genus påverkar ens attityder. LÄS MER

 2. 2. Regnbågsfamiljer, skilsmässobarn och bonusföräldrar : En studie om hur olika familjekonstellationer representeras i svensk barnlitteratur och på förskolan.

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karin Askerin; Maria Mikaelsson; [2010]
  Nyckelord :Familjekonstellationer; familj; kärnfamilj; regnbågsfamilj; skilsmässa; barnlitteratur; förskola; förskollärare.;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att se vilka olika familjekonstellationer som finns i den svenska barnlitteraturen. Vi har tittat på utbudet och plockat ut några böcker som vi tyckte var mest intressanta för vår studie. LÄS MER

 3. 3. Eftersom vi inte väljer våra föräldrar, hur väljer vi då till gymnasiet? : Hur den sociala bakgrunden påverkar niondeklassares val

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Maria Öjelind Mikaelsson; Lena Sjölinder; [2009]
  Nyckelord :Social imbalance recruitment; social background; cultural capital; parent involvement; Social snedrekrytering; social bakgrund; kulturellt kapital; föräldraengagemang;

  Sammanfattning : The social imbalance recruitment has been a current topic for years. Since much research has focused on the higher education's problems with this, this thesis aims to investigate if you are already at the high school choice were influenced by your social background. LÄS MER

 4. 4. Innan krisen är ett faktum : Krisberedskap ur ett pedagogiskt perspektiv i två organisationer inom persontransportbranchen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Pedagogiska institutionen; Uppsala universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Helena Helling; Maria Mikaelsson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER