Sökning: "Maria Olander"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Maria Olander.

 1. 1. Varför gör vi som vi gör? - En studie av organisationen kring nyanländas utbildning på Språkintroduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Olander; [2016]
  Nyckelord :nyanlända elever; organisation; systemteori; språkintroduktion; frirum;

  Sammanfattning : Olander, Maria (2016). Varför gör vi som vi gör? En studie av organisationen kring nyanlända elevers utbildning på Språkintroduktion. Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp.Studien kan bidra till att lyfta fram organisationens betydelse för de nyanlända elevernas lärande. LÄS MER

 2. 2. Hur HBTQ-personer upplever det professionella bemötandet i samband med att de söker hjälp för psykisk ohälsa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på grundnivå; Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på grundnivå

  Författare :Maria Erlandsson; Marie Olander; [2013]
  Nyckelord :Experience; LGBTQ; patient; psychiatric care; treatment;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hållbar utveckling i turismnäringen. : En studie om turismföretagens jakt på ett hållbart arbetssätt genom miljödiplomering.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Maria Olander; [2013]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; miljödiplomering; turismbranschen; turismföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Företag som arbetar för miljön blir allt vanligare inom olika branscher i Sverige. Hållbar utveckling beskrivs idag som lösningen på dagens miljöproblem, bland företagskretsar kallas detta även för miljömanagement. LÄS MER

 4. 4. Expected Shortfall as a Complement to Value at Risk - A study applied to commodities

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Gerstädt; Maria Olander; [2010]
  Nyckelord :Value at Risk; Expected Shortfall; nine approaches; backtesting; Business and Economics;

  Sammanfattning : Basel II requires Value at Risk (VaR) as a standardized risk measure for calculating market risk. However, the validity of the risk measure has been questioned since it neglects the losses beyond the VaR level. Expected Shortfall (ES) is a response to this limitation, as it is defined as the average of the losses ignored by VaR. LÄS MER

 5. 5. Råvaror i portföljen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Gerstädt; Maria Olander; [2009]
  Nyckelord :Sharpekvot; inflation; diversifiering; Råvaror; Home Bias; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att gå utanför de vedertagna ramarna gällande investeringar och undersöka om råvaror är ett fullvärdigt investeringsalternativ och komplement till de traditionella tillgångsslagen. Vi vill undersöka möjligheten till riskreducering via diversifiering samt om det går att finna skydd mot inflation. LÄS MER