Sökning: "Marina White"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Marina White.

 1. 1. Se, hör och shoppa! : En undersökning kring hur det med visuell och auditiv stimuli går att påverka kundens rörelsemönster och köpbeteende i butik. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Marina Johansson; Klara Johansson; [2016]
  Nyckelord :Sensory marketing; visual stimuli; auditory stimuli; in stores; movement patterns; multisensory; congruence; Sinnesmarknadsföring; visuell stimuli; auditiv stimuli; butiker; rörelsemönster; multisensorik; kongruens;

  Sammanfattning : Titel: Se, hör & shoppa! En undersökning kring hur det med visuell och auditiv stimuli går att påverka kundens rörelsemönster och köpbeteende i butik. Författare: Klara Johansson, Marina Johansson Handledare: Professor Bertil Hultén Examinator: Universitetslektor Leif V Rytting Kurs: Företagsekonomi III – Examensarbete inriktning detaljhandel och service management (kandidat) 15hp Problemformulering: Hur påverkas kundens rörelsemönster och köpbeteende i en butiksmiljö med hjälp av visuella stimuli samt auditivt stimuli? Syfte: Syftet med examensarbetet är att undersöka, analysera och klargöra huruvida kundens rörelsemönster och köpbeteende kan påverkas med hjälp av sensoriska stimuli. LÄS MER

 2. 2. Disparity of Early Cretaceous Lamniformes sharks

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Fredrik Söderblom; [2015]
  Nyckelord :Lamniformes; disparity; Early Cretaceous; morphology; morphometric; Lamniformes; disparitet; tidig krita; morfologi; morfometri;

  Sammanfattning : The geological range of lamniform sharks stretches from present day species such as Carcharodon carcharias (great white shark) back to the at the moment oldest undoubted fossil finds during the Early Cretaceous. In this paper a geometric morphometric analysis was performed on images of Early Cretaceous lamniform teeth collected from published literature in order to examine the change in disparity (range of morphological variation within a group) throughout the time period. LÄS MER

 3. 3. Flickor leker med dockor och pojkar leker med bilar, eller?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Marina Alfredsson; Emma Eklöf; Emma Andersson Nielsen; [2014]
  Nyckelord :Preschool; gender; equality; gender codes; free play and communication patterns; Förskola; genus; jämställdhet; könskoder; fria leken; kommunikationsmönster.;

  Sammanfattning : I studien har vi undersökt flickor och pojkars val av lekar och val av material samt olika kommunikationsmönster mellan könen. Vi har observerat barnens val av lekmaterial och lekar i förskolan. Flickornas och pojkarnas kommunikation mellan varandra observerades i tre utvalda miljöer. LÄS MER

 4. 4. Managing Employee Retention in Thailand : a quantitative study at a multinational company

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Marina Silfverberg; Louise Magnusson; [2013]
  Nyckelord :Labour shortage; Employee turnover; Employee retention; Job satisfaction; Multinational company; Arbetskraftbrist; Personalomsättning; Personalbehållning; Arbetstillfredsställelse; Multinationellt företag;

  Sammanfattning : We approached a multinational manufacturing company that wants to reduce its employee turnover among white collars workers. Thailand's current labour shortage requires an ability to retain employees and a quantitative survey is conducted to measure the perceived job satisfaction. Job Satisfaction is a key component in strive for employee retention. LÄS MER