Sökning: "Markus Stenberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Markus Stenberg.

 1. 1. Det är dags att få ordning på torpet : En kvalitativ fallstudie om retorik och kriskommunikation på Transportstyrelsen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :John Stenberg; Markus Strömberg; [2018]
  Nyckelord :Retorik; kriskommunikation; sociala medier;

  Sammanfattning : The study is based on the IT scandal at the Transport Agency, which began in 2015. The agency decided to outsource parts of its operations to the international IT company IBM, which in turn used several subcontractors based in other European countries. LÄS MER

 2. 2. Millennials och baby boomers attityder till fake news : Generationernas upplevelser av nyhetsmediers sanningshalt

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Claes Adolfsson; Markus Strömberg; John Stenberg; [2017]
  Nyckelord :Fake news; Millennials; Baby Boomers; Truthfulness; News media; Fake news; Millennials; Baby boomers; Sanningshalt; Nyhetsmedier;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att ta reda på generationerna millennials och baby boomers inställning till mediernas sanningshalt och politiska neutralitet. Detta gjordes med hjälp av följande frågeställningar: Vilka attityder och vilken inställning har millennials och baby boomers till nyhetsmediernas sanningshalt? Finns skillnader och likheter kvar när vi väger in variablerna kön och politiskt ställningstagande?   För att definiera generationerna använde vi oss av Cliff Zukins generationsteori. LÄS MER

 3. 3. Välfärdsregimer och hälsa - en litteraturstudie om determinanter på makronivå

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Johan Ohlander; Markus Stenberg; [2010-09-07]
  Nyckelord :välfärdsregim; hälsoindikator; välfärdsstatsvariabel; jämförelse; welfare regime; health indicator; welfare state determinant; comparison;

  Sammanfattning : Introduction: Public health researchers have long been focusing on investigating health inpopulations through determinants such as income inequalities. Nevertheless, incomeinequalities can be considered an effect of the organization of welfare regimes. LÄS MER

 4. 4. Sponsring inom Extremsport : Livsstil, Kultur och Kommersiella möjligheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Johansson; Markus Norberg; [2007]
  Nyckelord :Extremsport; Sponsring; A-ERIC modellen; Motiv; Trovärdighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån ett företagsperspektiv undersöka motiven till sponsring inom extremsporten. Vi har valt att göra en fallstudie på två företag, J. Lindeberg och Nike. Vi vill ta reda på varför företagen valt att satsa stora pengar inom just extremsporten. LÄS MER