Sökning: "Maya Månhav"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maya Månhav.

  1. 1. HUSHÅLLSARBETET SOM FÖRSVANN Tvättprocessens värdeutveckling sedan industrialiseringen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Maya Månhav; [2020-08-05]
    Nyckelord :Hushållsarbete; kvinnoarbete; hållbar utveckling; tvätt; jämställdhet; värdering;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktningledarskap i slöjd och kulturhantverk2020, 180 hpGrundnivå2020:21.... LÄS MER