Sökning: "Mikael Peter Johansson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Mikael Peter Johansson.

 1. 1. Kommunicera säkert : En studie om kommunikation mellan lotsar, befälhavare och bogserbåtsbefälhavare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Mikael Adriansson; Peter Johansson Breeze; [2014]
  Nyckelord :Pilot; master; tugboat master; Maritime Resource Management; communication; Lots; befälhavare; bogserbåtsbefälhavare; Maritime Resource Management; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad lotsar, befälhavare och bogserbåtsbefälhavare ansåg om den verbala kommunikationen med hänsyn till säkerhet och effektivitet. Detta eftersom majoriteten av alla fartygsolyckor inträffar på grund av den mänskliga faktorn, där kommunikationen är en stor del. LÄS MER

 2. 2. Barns möten med interaktiva medier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Mikael Johansson; Peter Ahlqvist; [2010]
  Nyckelord :Identity; Interactionism; Media; Relations;

  Sammanfattning : This essay deals with children’s and adolescents’ use of interactive media as a tool for doing relations with each other. The purpose is to increase the understanding of the impact interactive media has on pupils’ relations and identity development both in school and on their spare time. LÄS MER

 3. 3. Modeling of experimental studies of fluid and particle transport in porous media

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Akademin för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mikael Härlin Lennermark; [2009]
  Nyckelord :Mikael Härlin; Mikael Lennermark; Mikael Härlin Lennermark; Mikael Härlin-Lennermark; Örebro Universitet; Örebro University; Modeling of experimental studies of fluid and particle transport in porous media; Andreas Oberstedt; Peter Johansson; MTM; Bergkraft; Bergskraft; Bergslagen; Kopparberg; Stefan Karlsson; Methods for characterisation and remediation of historical mine waste;

  Sammanfattning : To extract metals and increase the pH value of water around a historical mine waste deposit a series of barrels are used. Polluted water is forced to pass inside these barrels where different filter materials purify the water. LÄS MER

 4. 4. En studie om inköpsprocessen av IT

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Mikael Lindström; Emelie Johansson; [2009]
  Nyckelord :IT-investment; purchase; decision; IT-investring; inköp; beslut;

  Sammanfattning : Title: A study about the purchasing process of IT Level: Master thesis in Information Technology and Business Administration, 15 hp, EIK024 Authors: Emelie Johanson and Mikael Lindström Tutor: Peter Ekman, Mälardalens Högskola Keywords: IT-investment, purchase, decision Problem: In the last decades the amount of IT investments increased and has become an important resource within most organizations. IT gives the ability to compete and could also be a condition for many to be able to compete. LÄS MER

 5. 5. Bonussystemets konstruktion

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

  Författare :Peter Johansson; Thomas Magnusson; Mikael Jonsson; [2002]
  Nyckelord :företagsekonomi; bonussystem; konstruktion; Fristående kurs;

  Sammanfattning : Bonusen på vårt fallföretag har inte bara konstruerats för måluppfyllelse och styrhjälpmedel av företagsledningen, utan har även införts för ett strategiskt tänkande på företaget. Bonusen har medverkat till att de anställdas motivation att utbilda och förnya sin kunskapsbank har ökat. LÄS MER